TMGDK Hizmetleri

Anasayfa » D. Faaliyet » TMGDK Hizmetleri
TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı demektir. İngilizcesi DGSA olup Dangerous Good Safety Adviser cümlesinin kısaltmasıdır.
Uluslararası sözleşmeler paralelinde tehlikeli maddelerin karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolunda taşınması ile ilgili danışmanlık faaliyetleri verilmesidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, Sarızeybek TMGDK olarak;

1- Dokümantasyon (Kalite Yönetim Sistemleri Entegrasyonu)
2- Personellerin Temel ve Spesifik Eğitimleri (ADR / RID / IMDG)
3- Çok Modlu Taşımacılık Hizmetleri

Yukarıdaki 3 temel başlık doğrultusunda hizmet sunmaktayız.
Yeni oluşagelen sektörde saha faaliyetleri ile teorik bilgileri harmanlayarak TMGD’lerin gelişimi adına alanında uzman kişilerce SARIZEYBEK TMGDK olarak gerek sınavlar öncesi gerekse sahada çalışma hizmetleri alabilirsiniz.

Eğitim hizmetleri kapsamında ADR Mevzuatı bölüm 1.3 ve bölüm 8.2.3 uyarınca personele belirli periyotlarla aşağıdaki zorunlu eğitimler verilecektir;

- Genel Bilinçlendirme Eğitimi
- Göreve Özgü Eğitim
- Emniyet Eğitimi
Türkiye'de halen geçerli olan kanun ve yönetmeliklere göre en az 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak TMGD adayı olmak için yeterlidir. Bölüm kısıtlaması olmaksızın herhangi bir üniversiteden mezun durumda olup Lisans diplomasına sahip olan kişiler TMGD olabilirler.
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşu ifade etmektedir. Bakanlıkça belirlenen gerekli şartları sağlayan kuruluşlar üçüncü şahıslara tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere, TMGDK olarak yetkilendirilir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları, eğitim kuruluşları, şahıs şirketleri, özel güvenlik kuruluşları, temizlik firmaları, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, birlikler, vakıflar, meslek odaları, sanayi odaları, ticaret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemezler.

TMGDK’lar bulundukları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında faaliyet gösterebilirler. TMGDK’lar kuruldukları UAB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet verilebilmeleri için, ilgili UAB Bölge Müdürlüğü yetki alanı içerisinde şube açmak zorundadır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı faaliyetlerimiz doğrultusunda, birlikte çalıştığımız firmalara, Sarızeybek TMGDK olarak, içeriği uzmanlarımız tarafından hazırlanmış olan raporlama hizmetini vermekteyiz.

Firmalar, ortak paylaşım sistemimizi kullanarak, faaliyetler ve tutulan kayıtlar ile ilgili dokümanlara istedikleri zaman ulaşım sağlamakta, böylece sunulan hizmetleri tüm detaylarıyla takip etme ayrıcalığına sahip olmaktadırlar.
- Genel Bilinçlendirme Eğitimi
- Göreve Özgü Eğitim
- Emniyet Eğitimi
- Yenileme Eğitimi
ADR, 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Sekreterliği (UNECE) himayesinde hazırlanarak 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe giren, tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınması amacıyla taşımacılık kural ve standartlarını belirleyen bir anlaşmadır.

ADR kısaltması, anlaşmanın Fransızca adı olan Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par R ute dan gelmekle birlikte Türkçeye Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması olarak çevrilmektedir.
Tehlikeli maddelerin, demiryoluyla uluslararası taşımacılığında insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde taşıma faaliyetini gerçekleştirmek ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirleyen sözleşmedir.
Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin önlenmesi ve karşı tedbirlerin geliştirilmesi için, uluslararası sefer yapan gemi ve bu gemilere hizmet veren liman tesislerine yönelik olarak oluşturulan, Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodunun Türk Bayraklı gemilerde ve Türkiye’nin deniz yetki alanı içerisinde yer alan liman tesislerinde etkin olarak uygulanmasını teminen ilgili kurum ve kuruluşların yetki, görev ve sorumlulukları ile bu Kodun öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde yapılacak faaliyetlere ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi, Kodun uygulayıcıları arasında koordinasyon ve işbirliğini de içeren bir uygulama sisteminin sağlanmasıdır.
IATA Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ICAO Teknik Talimatlarının “el kitabı” bir versiyonudur. Havayolu tehlikeli mal uzmanları tarafından yazılmış ve düzenlenmiş olan Tehlikeli Ürünler Yönetmeliği, kullanıcı dostu, kolay anlaşılır bir biçimde hava yoluyla tehlikeli mal taşımacılığı için şartları sunar. Ayrıca, nakliyecilerin sevkiyatlarının uygunluğundan ve havayolu şirketleri tarafından hızlı ve kolay bir şekilde kabul edilmelerine yardımcı olabilecek ek bilgiler de içerir. Son olarak, IATA havayollarının gereksinimlerinde ICAO Teknik Talimatlarından biraz daha katı olduğu için DGR, daha kesin bir şekilde bir gönderinin nasıl hazırlanacağını belirtir. Bazı maddeler bir uçak ya da gemideki kişilerin güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu tehlikeli maddelerin hava yoluyla taşınması yasak veya kısıtlanabilir. IATA, hava taşımacılığında tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için endüstri çabalarına öncülük etmektedir. Dokümantasyon, taşıma ve eğitim standartlarının tanımı, bunların tanıtımı ve kullanımı, hava yoluyla tehlikeli malların taşınmasında çok yüksek bir emniyet derecesinin sağlanması için gereklidir.
Çok modlu taşımacılıkta, yükün muhteviyatı ile ilgili işletmelerin doğru ve eksiksiz beyanda bulunma sorumluluğu vardır.

Sarızeybek TMGDK olarak, tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taşımacılığına ilişkin, gözetim hizmetleri ve raporlarının hazırlanması konularında, danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
Lisans mezunu olmak, yetkili eğitim kurumlarından 49 saatlik zorunlu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak, uygulamalı yangın eğitim sertifikasına sahip olmak, Ulaştırma Bakanlığının açtığı TMGD sınavlarında 100 puan üzerinden en az 70 puan almış olmak, adli sicilinin uygun olması şartlarını sağlayan herkes TMGD olabilir.
TMGD Eğitimi yaklaşık olarak 1250 sayfalık ADR anlaşmasının hem saha uygulamalarına yönelik olarak hem de TMGD sınavlarına yönelik olarak öğretildiği bir eğitimdir.

Eğitimlerde ADR anlaşması içeriği kapsamlı bir şekilde anlatılır, ADR kitaplarının nasıl kullanılacağı ile ilgili yeterli bilgi ve beceri kazandırılır, danışmanlık sırasında yapılması gerekenler anlatılır, karşılaşılabilecek sorunlara yaklaşım ve çözümler üretilmesi konularında bilgi ve beceriler kazandırılır ve bol miktarda soru çözülerek TMGD sınavlarına hazırlık yapılır.
TMGD sınavlarından, TMGD ile ilgili her türlü iş ve işleyişin yürütülmesinden ve denetlenmesinden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkili ve sorumludur.
TMGD sertifikasına sahip danışmanların sertifikaları 5 yıl süreyle geçerlidir.5 yıl sonunda yeniden TMGD sınavına katılmaları gerekir. Ancak yenileme sınavına katılabilmek için yeniden eğitim almaya gerek yoktur.
Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan işletmelerden ambalajlayıcılar, yükleyiciler, doldurucular, gönderenler, taşıyıcılar, boşaltıcılar, alıcılar, tank konteyner işletmecileri yıllık 50 ton ve üzerinde ADR ye tabi tehlikeli madde ile uğraşmaları durumunda TMGD en az 1 tane TMGD istihdam etmeleri zorunludur.
Türkiye'deki TMGD sayısı bugün için mevcut ihtiyaca cevap verecek noktada değildir. Ancak zamanla piyasanın ihtiyacını karşılayacak sayıda TMGD olacaktır. Her meslekte olduğu gibi işini severek yapanların, işine ve mesleğine özenen kişilerin her zaman başarılı olacaklarını ve rahatlıkla iş bulacaklarını söyleyebiliriz. Günümüzde TMGD olarak çok iyi koşullarda çalışan danışmanların olduğu bilinmektedir. O zaman her şey size bağlı diyebiliriz. TMGD olmayı ve bu alanda çalışmayı seviyorsanız ve de bu iş size uygun bir iş ise hiç tereddüt etmeyin mükemmel bir iş ve oldukça zevkli bir alan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
TMGD olarak ne aylık ne kadar kazanacağınızı önceden söylemek mümkün değildir. Aylık kazancınız; piyasa koşullarına, arz talep dengesine, sizin danışmanlıktaki bilgi ve becerinize, tecrübenize, işinize verdiğiniz öneme, diyaloğunuza, hangi firmalara danışmanlık yaptığınıza ... vs gibi oldukça fazla etkene bağlıdır.

Size bu konuda tek söyleyebileceğimiz eğer danışmanlık alanında kendinizi iyi yetiştirirseniz ve işinize önem verirseniz iyi bir kazanç elde edebilirsiniz. Bir işte başarı ve kazanç birbiriyle paralel paraleldir. Kısacası her işte olduğu gibi TMGD olarak ne kadar kazanacağınız esas olarak size bağlıdır.
TMGD Danışmanlığı prestijli bir iş ve önemli bir görevdir. TMGD danışmanlığı için görev yaptığınız işletmelerde yoğun emek sarf etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle tavsiyemiz tek işinizin TMGD danışmanlığı olmasıdır.

Aksi durumda başarı şansınız olmaz, görev yaptığınız işletmeler sıkıntılar yaşar ve sonuç olarak tüm olumsuzluklar size yansır. TMGD'lerin görev ve sorumluluklarını okumanızı tavsiye ederiz.

E-Bülten