Sıfır Atık

Anasayfa » Hizmet » Sıfır Atık

Sıfır Atık israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi gibi doğayı, çevreyi ve yaşam alanlarını korumak amacıyla yapılması gereken davranışları bir çatı altında toplayan Atık Önleme Yaklaşımı olarak ifade edilebilir.

12.07.2019 tarihinde 30829 numarasıyla Resmi Gazetede yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından sunulan hizmetle sağlanması ise Sıfır Atık Danışmanlığı olarak ifade edilmektedir.

SARIZEYBEK Çevre & İSG Danışmanlığı firması olarak Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında işletmelere sunduğumuz hizmetlerin temel hedefi Sıfır Atık Yönetim sisteminin kurulması, izlenmesi ve işletmelerin Sıfır Atık Belgesi sahibi olmaya hak kazanmasıdır.

Sıfır Atık Projesi 2018 – 2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilecektir. Sıfır Atık Projesi’nin 2018 itibariyle aşamalı olarak;

 • Kamu kurumlarında,
 • Terminallerde, (havaalanı, otogar, tren garı gibi)
 • Eğitim kurumlarında, (üniversite, okul gibi)
 • Alışveriş merkezlerinde,
 • Hastanelerde,
 • Eğlence ve dinlenme tesislerinde, (otel, restoran gibi)
 • Büyük iş yerlerinde,

uygulanması ve 2023 yılıyla birlikte tüm Türkiye’de işleme konulması hedeflenmektedir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak Sıfır Atık sisteminin etkin bir şekilde kurulabilmesi için durum tespiti, ihtiyaç analizi, eğitim ve farkındalık çalışmaları, atık yönetimi, dokümantasyon ve gelişme takibinizi sağlayarak Sıfır Atık Belgelendirme işlemlerinizde işletmelerin ihtiyaçları, mevzuat gereklilikleri ve işletme taleplerine uygun çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

SARZIEYBEK Çevre Danışmanlığı bünyesinde Uzman Çevre Danışmanı olarak hizmet veren ekip arkadaşımız eliyle kaleme alınan bu yazımızda Sıfır Atık ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bulabilir, Sıfır Atık Danışmanlığı almak ve mevzuata uygun faaliyetler gerçekleştirmek için Hemen Bize Ulaşabilirsiniz

Sıfır Atık Nedir

Sıfır Atık israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi gibi doğayı, çevreyi ve yaşam alanlarını korumak amacıyla yapılması gereken davranışları bir çatı altında toplayan Atık Önleme Yaklaşımı olarak ifade edilebilir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi günümüzde ülkemizin her noktasına yayılmış, milletimizin Sıfır Atık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla birçok farklı platformda çalışmalar yapılmıştır.

Sıfır Atık kapsamında temel hedef olarak;

 • Atıkların kaynağında ayrıştırılması,
 • Değerlendirilebilir atıkların bertaraf edilmek yerine yeniden kullanılması,
 • Geri kazandırılma sürecinin veriminin artırılması,
 • Her alanda israfın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması,
 • Kaynak kullanımının daha sağlıklı hale getirilmesi,

belirtilebilir.

Sıfır Atık Yönetmeliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 26 Eylül 2017 tarihinde ülkemizde gerçekleştirilen Sıfır Atık Proje Tanıtım Toplantısı sonrası Sıfır Atık Mevzuatı oluşturulmasına yönelik gerekli çalışmaları başlatmıştır.

Bu süreç kısa sürede meyvesini vermiş ve 12 Temmuz 2019 Tarihli 30829 sayılı Resmi Gazete de Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri gibi) ve yönetmeliğin Ek-1 listesinde tanımlanan Bina ve yerleşkeler için, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin kurulmasına, izlenmesine, Sıfır Atık Belgesi düzenlenmesine ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenmiştir.

31 Aralık 2019 Tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamından gerçekleştireceğiniz çalışmalar sayesinde doğa ve insan yaşamını koruyarak tüm kaynakların daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğine ve Sıfır Atık Mevzuatına; https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32659&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Sıfır Atık Projesi

Yurt dışında Zero Landfill olarak gündeme girmiş olan Sıfır Atık ülkemizde 2018 yılı itibariyle Sıfır Atık Projelerine odaklanılması, sadece endüstriyel alanda hizmet veren işletmeler değil tüm kurum ve kuruluşların bu konuya dikkat çekmesi ile bilinir hale gelmiştir.

SARIZEYBEK Çevre olarak uzun yılların getirdiği tecrübemiz, kamu veya özel sektör geçmişli yetkin ekibimiz ile birlikte ülkemiz ve milletimiz için başarılı, faydalı, gerekli Sıfır Atık Projeleri geliştirilmesi konusunda tüm bilgi – birikimimizi işletmelere sunuyoruz.

Yönettiğimiz Sıfır Atık Projesi uzman Çevre Danışmanımız tarafından Sıfır Atık Mevzuatına uygun ve işletmenin ihtiyaçlarına uyumlu şekilde ilerlemektedir. Endüstriyel alanda hizmet sunan işletmelerde üretimin her aşamasında inceleme yapan uzmanlarımız hizmet sektöründe ise faaliyetin her noktasında ihtiyaçları tespit etmek için gerekli analizleri yapmaktadır.

Çevre Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz Sıfır Atık Danışmanlığı sürecinde işletmenin ihtiyacı her ne ise o yönde çalışmalarımızı ilerletip mevzuatın ve sosyal sorumluluğun gerekliliklerini kapsayacak sonuçların %100 oluşmasını sağlıyoruz.

Sıfır Atık Eğitimi

Sıfır Atık Eğitimi günümüzde doğanın, çevrenin ve yaşam alanlarının korunması, insanların gelecek nesillere sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmesi için her yaştaki bireye bu alanda uzman kişiler tarafından verilmesi gereken eğitimlerdir.

Sıfır Atık Eğitimi Sıfır Atık Danışmanlığı alan işletmelerin çalışanlarına Çevre Danışmanlık Firmalarının uzman Çevre Görevlileri tarafından belirlenen periyotlarla verilen eğitimlerdir. Bu eğitimler sayesinde işletmelerin Atık Yönetim sürecinin sağlıklı, doğru ve mevzuata uygun şekilde ilerlemesi sağlanır.

Bununla birlikte günümüzde ilgili Bakanlık tarafından planlanan çalışmalar ve Sivil Toplum kuruluşlarının etkinlikleri ile birlikte her yaşta çocuğa, gence hatta yetişkine Sıfır Atık Eğitimi verilmesi hedeflenmekte, ülkemizde her hanenin ve bireyin Sıfır Atık sürecine ve Atık Yönetimine katkı sağlaması planlanmaktadır.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Sıfır Atık Yönetim Sistemi işletmelere atık oluşumunun önlenmesi safhasından başlanarak atık durumuna gelen tüm maddelerin türüne ve özelliğine göre kaynağında ayrı toplandığı, çevre lisanslı atık işleme tesislerine gönderilene kadar geçen sürecin planlandığı Sıfır Atık yaklaşımı hedeflenen prosedürün basamaklar halinde tanımlandığı prosedürdür.

SARIZEYBEK Çevre olarak Sıfır Atık Danışmanlığı hizmeti sunduğumuz işletmelerde Sıfır Atık Yönetimi kapsamında yürüttüğümüz süreci aşamalar halinde;

 • Sıfır Atık Yönetim Sisteminden Sorumlu Çalışma Ekibinin Kurulması
 • Mevcut Durumum Tespit Edilmesi ve Raporlanması
 • İşletmenin İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi
 • Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarının Yapılması
 • Sürecin Sıfır Atık Mevzuatına Uygun Şekilde Kayıt Altına Alınması
 • Takip, Analiz ve İyileştirme Sürecinin Aksatılmadan Yerine Getirilmesi

şeklinde belirtebiliriz.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi

Sıfır Atık Bilgi Sistemi 12 Temmuz 2019 Tarihli ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında;

 • İşletmeniz bünyesinde ortaya çıkan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetildiği,
 • Açığa çıkan atık miktarının kayıt altına alındığı,
 • Atık envanterinizin oluşturulduğu,
 • Sıfır Atık kapsamında ilgili tüm bilgilerin girildiği,

Entegre Çevre Bilgi Sistemi uygulamasıdır.

İşletmelerin Sıfır Atık Belgesi alabilmesi için EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) üzerinden Sıfır Atık Bilgi Sistemi aktif edilerek güncel olarak veri girişinin sağlanması gerekmektedir.

Sıfır Atık Belgesi

İşletmelerin Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belirtilen hususlara dikkat ederek Çevre Danışmanlık Firmaları yardımıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurması sonucu sahip olduğu evrak Sıfır Atık Belgesi olarak ifade edilir.

Sıfır Atık Belgesi Temel, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere 4 farklı seviyede verilmektedir. Sıfır Atık Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan bütün işletmeler (mahalli idareler, bina ve yerleşkeler) Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almak zorundadırlar.

Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır

Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran işletmeler bu aşamadan sonra Sıfır Atık Danışmanlığı aldığı uzmanların belirttiği doğrultuda Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yaparak Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi alma talebinde bulunurlar.

İşletmeye yardımcı olan Çevre Danışmanı Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden gerekli belge ve fotoğrafları sisteme yükler. 30 gün içerisinde İl Müdürlüğü tarafından değerlendirilen projede ihtiyaç duyulması halinde yetkililer tarafından yerinde inceleme gerçekleştirilir.

Sunduğu projesi, belgeleri, bilgileri mevzuata uygun ve yeterli görülen işletmelere Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi düzenlenerek süreç tamamlanır.

Kimler Sıfır Atık Belgesi Almakla Yükümlüdür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında mahalli idareler (büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri, belediye birlikleri ve il özel idareleri) ve Ek- 1 listesinde yer alan işletmeler Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurmak ve Sıfır Atık Belgesi almak zorundadır.

Sıfır Atık Belgesi alması Sıfır Atık Yönetmeliği ve EK-1 listesi ile ilan edilmiş bina ve yerleşkeler arasında;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
 • OSB’ler ve Sanayi Tesisleri,
 • Havaalanları ve Havalimanları,
 • Terminaller ve İlçe Otogarları,
 • Alışveriş Merkezleri,
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar,
 • İş Merkezleri ve Ticari Plazalar,
 • Sağlık Kuruluşları,
 • Konaklama Tesisleri,
 • Akaryakıt İstasyonları,
 • Limanlar,
 • Siteler ve Plazalar,
 • Dinlenme Tesisleri,
 • Zincir Marketler,

gösterilebilir.

Nitelikli Sıfır Atık Belgesi

Sıfır Atık belgelendirme süreçlerinde işletmenin Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi alması sonrası mevzuat gereği 12 aylık süreçte Nitelikli Sıfır Atık Belgesi alınması gerekebilir. Sıfır Atık Danışmanlığı aldığınız firma bu konuda işletmeniz için;

 • Nitelikli Belge İhtiyaç Analizi
 • Nitelikli Belge Şartlarına Uygun Yenilikçi Çözümler
 • Nitelikli Belge Başvurusu
 • Sürdürülebilirlik Raporu Çalışmaları

çalışmalarını gerçekleştirecektir.

Sıfır Atık Danışmanlık Firmaları Ne Yapar

Dünya nüfusunun hızla artması Sıfır Atık uygulamalarının önemini çok daha farklı bir seviyeye çıkartmıştır. Hızlı nüfus artışı sonrası çevre kirliliğin önlenmesi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması için gerekli katkıyı tüm ülkelerin sağlaması yaşanabilir bir dünya için gereklilik halini almıştır.

Sıfır Atık Danışmanlığı Firmaları işletmelerin faaliyetleri sırasında – sonrasında açığa çıkan atıkların miktarının minimuma indirilmesi, bertaraf a gönderilen miktarın azaltılması, yeniden kullanım, geri kazanım ve kaynakların verimli kullanımının sağlanması için işletmenin gerekli tüm çalışmaları mevzuata uygun yapmasını sağlamaktadır.

SARIZEYBEK Çevre Olarak Sunduğumuz Sıfır Atık Danışmanlığı ve Belgelendirme Hizmetleri

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak işletmelere sunduğumuz Çevre Danışmanlığı hizmetlerimizin bir parçası olan Sıfır Atık Danışmanlığı sürecinde mevzuat ve sosyal sorumluluk gereği işletmenin yapması gereken tüm uygulamaların hayata geçirilmesini ve yetkili makamlara uygun şekilde iletilmesini sağlıyoruz.

Bünyemizde hizmet veren Uzman Çevre Danışmanları işletmenin sektörünü, faaliyetlerini analiz ederek Sıfır Atık Yönetmeliği gereği yapılması gerekenleri doğru bir süreçle hayata geçirmektedir. Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında takip ettiğimiz süreci;

 • Genel Durum Tespiti
 • Sıfır Atık İhtiyaç Analizi
 • Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları
 • Tüm Noktalarda Atık Yönetimi
 • Dokümantasyon
 • Veri ve Gelişme Takibi
 • Sıfır Atık Belgelendirme İşlemleri

şeklinde özetleyebiliriz.

SARIZEYBEK Çevre tarafından aldığınız Sıfır Atık Danışmanlığı sürecinde yapılacak tüm çalışmalar işletmenizin ihtiyaçları, yönetmeliğin gereklilikleri ve firma taleplerine uygun olacak şekilde size özel olarak planlanmaktadır.

Sıfır Atık israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi gibi doğayı, çevreyi ve yaşam alanlarını korumak amacıyla yapılması gereken davranışları bir çatı altında toplayan Atık Önleme Yaklaşımı olarak ifade edilebilir.
Sıfır Atık Projesi ülkemizde 2018 yılı itibariyle odaklanılmaya başlanılan, sadece endüstriyel alanda hizmet veren işletmeler değil tüm kurum ve kuruluşların bu konuya dikkat çekmesi ile bilinir hale gelmiş çalışmalar bütünüdür.
Sıfır Atık Projeleri sonucunda elde edilmek istenilen nihai sonuç gelecek nesillere daha sağlıklı bir doğa, çevre ve sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmaktır.
Sıfır Atık Projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belirlenen sınırlarla uygulanmakta ve denetlenmektedir.
Sıfır Atık işletmelerin faaliyetleri esnasında minimum miktarda atık ortaya çıkarmasını ve bu atıkların en doğru şekilde geri dönüşüme alınması - bertaraf edilmesi sürecinin yürütülmesini hedeflemektedir.

Sıfır Atık Projelerinin bu amaçla planlanması sayesinde insanların yaşam alanlarına, doğaya, çevreye, doğal kaynaklara ciddi faydalar sağlanmakta; çevre kirliliğinin önüne geçilerek gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakılmaktadır.
Sıfır Atık israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesi gibi doğayı, çevreyi ve yaşam alanlarını korumak amacıyla yapılması gereken davranışları bir çatı altında toplayan Atık Önleme Yaklaşımı olarak ifade edilebilir.
Sıfır Atık Danışmanlığı hizmeti sunduğumuz işletmelerde Sıfır Atık Yönetimi kapsamında yürüttüğümüz süreci aşamalar halinde;

• Sıfır Atık Yönetim Sisteminden Sorumlu Çalışma Ekibinin Kurulması
• Mevcut Durumum Tespit Edilmesi ve Raporlanması
• İşletmenin İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi
• Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarının Yapılması
• Sürecin Sıfır Atık Mevzuatına Uygun Şekilde Kayıt Altına Alınması
• Takip, Analiz ve İyileştirme Sürecinin Aksatılmadan Yerine Getirilmesi

şeklinde belirtebiliriz.
Sıfır Atık Projesi 2018 - 2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilmiştir. 12.07.2019 tarihinde 30829 numarasıyla Resmi Gazetede yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
İşletmelerin Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belirtilen hususlara dikkat ederek Çevre Danışmanlık Firmaları yardımıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurması sonucu sahip olduğu evrak Sıfır Atık Belgesi olarak ifade edilir.
Sıfır Atık Danışmanlığı alması ve Sıfır Atık Belgesi sahibi olması Sıfır Atık Yönetmeliği ile belirlenmiş işletmeler ve iş kolları arasında;

• Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
• OSB’ler ve Sanayi Tesisleri,
• Havaalanları ve Havalimanları,
• Terminaller ve İlçe Otogarları,
• Alışveriş Merkezleri,
• Eğitim Kurumları ve Yurtlar,
• İş Merkezleri ve Ticari Plazalar,
• Sağlık Kuruluşları,
• Konaklama Tesisleri,
• Akaryakıt İstasyonları,
• Limanlar,
• Siteler ve Plazalar,
• Dinlenme Tesisleri,
• Zincir Marketler,

bulunmaktadır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten