KKDİK Danışmanlık

Anasayfa » Hizmet » KKDİK Danışmanlık

KKDİK yani Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği kimyasalların kontrolü, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği’nde yayımlanmış olan 1907 / 2006 Sayılı REACH Mevzuatının ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır.

KKDİK Yönetmeliği temel amaçları arasında;

 • İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak,
 • Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek,
 • Rekabeti ve yeniliği artırmak,

üzere Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek gösterilebilir.

KKDİK Yönetmelik esaslarına göre; yılda 1 ton ve daha fazla kendi halinde ya da karışım veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen ve kullanılan maddeler, KKDİK kapsamında ilgili hükümlere göre KKDİK Ön Kayıt ve esas kayıt işlemi yapılmadığı takdirde ülkemiz içinde arz edilmesine, imal edilmesine ya da piyasaya arza izin verilmeyecektir.

KKDİK bir başka tanımlama biçimiyle Avrupa Birliği ülkelerinde 2006 yılından beri uygulanan, Avrupa pazarında yer alan madde ve eşyalar için Kayıt, Değerlendirme, İzin, Bildirim ve Kısıtlamalar gibi yükümlülükleri düzenleyen REACH tüzüğü, ülkemiz endüstrisine uyarlanarak 23 Haziran 2017 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK REACH  / KKDİK TURKISH REACH) Hakkında Yönetmelik olarak yürürlüğe girmiştir.

SARIZEYBEK Çevre olarak uzman kadromuz ile işletmenizin sunduğu faaliyetlerin KKDİK Yönetmeliği ne tabi olan maddelerini belirleyip envanter listeleri ile birlikte yönetmelik gereğince yapılması gereken tüm işlemleri sizler adına yapıp süreç kontrollerini sağlıyoruz.

Sizde gerçekleştirmek istediğiniz çalışmaların KKDİK Yönetmelik esaslarına uygun olarak sürdürülmesi için profesyonel destek almak isterseniz Hemen Bize Ulaşabilir, SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması bünyesinde hizmet veren tecrübeli Çevre Görevlileri yardımıyla yükümlü olduğunuz belgelendirme sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

KKDİK Nedir

KKDİK kimyasallarla yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden insanları ve doğayı korumak için izlenen kurallar bütünüdür. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması kelimelerinin baş harflerinden oluşmasıdır.

KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği kimyasalların kontrolü, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği’nde yayımlanmış olan 1907 / 2006 sayılı REACH Mevzuatı nın ülkemiz mevzuatına uyumlaştırılmasıyla ortaya çıkmıştır.

KKDİK Yönetmelik esaslarına göre; yılda 1 ton ve daha fazla kendi halinde ya da karışım veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen ve kullanılan maddeler, KKDİK kapsamında ilgili hükümlere göre KKDİK Ön Kayıt ve esas kayıt işlemi yapılmadığı takdirde ülkemiz içinde arz edilmesine, imal edilmesine ya da piyasaya arza izin verilmeyecektir.

KKDİK Ön Kayıt

KKDİK kapsam olarak maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsar.

REACH Tüzüğünde önemli 4 aşama bulunmaktadır:

 1. Kayıt
 2. Değerlendirme
 3. İzin
 4. Kısıtlama

Kayıt : Eğer AB üye ülkelerine yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde ihraç ediyorsanız ihraç ettiğiniz her madde için kayıt dosyanızı Tek Temsilciniz aracılığıyla Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) teslim etmeniz gerekmektedir. Kayıt yükümlülüklerinizi yerine getirmez iseniz ürünleriniz AB pazarına sürülemeyecektir.

Değerlendirme : Kayıt edilen her maddenin dosyası kayıt için gerekli bilgileri içerip içermediği yönünde ECHA tarafından değerlendirilecektir. İnsan sağlığı ve çevre için risk teşkil ettiği düşünülen bazı maddeler ise ECHA tarafından değerlendirilebilecektir.

İzin : İzin prosedürü öncelikle yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) için gereklidir. (Örneğin; kanserojen maddelerin kullanımı ve piyasaya arzı durumunda). Eğer bir madde “İzne Tabi Maddeler Listesinde” yer alırsa bu maddeyi pazara sürmeden önce Ajans’tan izin alınması gerekmektedir.

İzne tabi maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 14’ünde yer almaktadır. KKDİK EK-14 ile ilgili hükümler 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, Ek-14 31/12/2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır. Bu tarihe kadar, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) web sitesinde bulunan REACH Yönetmeliği Ek-14 İzin Listesi kullanılabilir.

Kısıtlama : Bazı maddelerin kullanımı veya AB pazarına sürülmesi ECHA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir ve/veya yasaklanabilir. Kısıtlı maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 17’sinde bulunmaktadır.

Yılda 1 ton ve daha fazla kendi halinde ya da karışım veya eşya içerisinde üretilen, ithal edilen ve kullanılan maddeler, KKDİK kapsamında ilgili hükümlere göre ön kayıt ve esas kayıt işlemi yapılmadığı takdirde ülkemiz içinde arz edilmesine izin verilmeyecektir.

KKDİK Yönetmeliği kapsamında kayıt ettirilmesi gereken maddeler genel olarak;

Yıllık 1 ton veya üzerinde imal ya da ithal edilen;

 • Kendi halinde maddeler,
 • Bir karışım veya eşya içinde (maddenin salınım yapması tasarlanmışsa) bulunan maddeler

KKDİK Mevzuatına göre;

 • Maddeler için Ön-Kayıt başlangıç ve bitiş tarihleri: 23.12.2017-31.12.2023
 • Kayıt süreci başlangıç ve bitiş tarihleri: 01.01.2021-31.12.2023

31.12.2023 Tarihi itibariyle ise Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) tarafından KKDİK Yönetmeliğine Uygun Güvenlik Formu (GBF) hazırlanması zorunlu hale gelir.

SARIZEYBEK Çevre ve SARIZEYBEK TMGDK olarak KKDİK  Yönetmeliği kapsamında işletmeler için gerekli tüm danışmanlık hizmetlerini verdiğimizi bilmenizi isteriz… Bununla birlikte sunduğumuz KKDİK Danışmanlığı ve TMGD Hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için https://www.sarizeybektmgd.com/kkdik-danismanligi/ bağlantısına tıklayabilirsiniz…

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Kimler Madde Kaydı Yaptırmalıdır

Sadece Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel kişiler ‘Kayıt Ettiren’ olabilir. Kayıt söz konusu kişi tarafından aşağıdaki durumlarda yapılmalıdır;

1) Madde imalatçı başına yılda 1 ton veya daha fazla miktarda imal ediliyorsa,
2) Madde ithalatçı başına yılda 1 ton veya daha fazla miktarda ithal ediliyorsa,
3) KKDİK Madde 9 a göre tek temsilci olarak atanmış ise.

Yurt içinde yerleşik olmayan bir firma KKDİK Yönetmeliği kapsamında doğrudan yükümlülüğe sahip değildir. KKDİK Yönetmeliği yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken yurt dışından ithalat yapan firmalardır. Buna rağmen yurt içinde yerleşik olmayan madde imalatçısı ya da eşya imalatçısı ithalatçıların yükümlülüklerini hafifletmek için ‘Tek Temsilci’ atamaya karar verebilir.

KKDİK Kaydı Nasıl Yapılır

Resmi makamlar tarafından belirlenen KKDİK Yönetmeliği gereği yükümlü tutuldukları yasal prosedürleri yerine getirmesi gereken işletmelerin süreci kusursuz olarak ilerletebilmesi için Çevre Danışmanlığı Firmaları tarafından sunulan KKDİK Danışmanlık hizmetini alması en doğru davranış olacaktır.

KKDİK Kayıt süreci KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki kayıt dosyaları EÇBS uygulamalarından olan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) aracılığıyla ilgili Bakanlığa iletilmesi ve sürecin takibi ile yapılmaktadır.

KKDİK Yönetmeliği

KKDİK Yönetmeliği kapsamında şirketinizde ithal ettiğiniz veya imal ettiğiniz kimyasal maddelerinizi stratejik plan geliştirerek en uygun süreç aşamaları oluşturmaktadır.

Bu süreçlerde  kayda tabi olan maddelerin belirlenmesi, muaf maddelerin belirlenmesi, kayıtlı olarak kabul edilen maddelerin belirlenmesi, kısıtlı kullanıma tabi olan maddelerin belirlenmesi ve yasaklı maddelerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu adımların ardından kayda tabi olan maddelerin kayıt stratejileri belirlenmektedir. KKDİK Yönetmeliği sürecini;

 • İmal ve İthal edilen maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK kapsam dışı maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK Muaf Maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK kapsamında maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK EK-17 Kısıtlama tabi maddelerin belirlenmesi,
 • KKDİK EK-14 İzne tabi maddelerin belirlenmesi,
 • Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR) Hazırlanması,
 • Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması (SDS / GBF) / Genişletilmiş Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması
 • Üçüncü Taraf Temsilcilik Hizmeti,
 • Tek Temsilcilik Hizmeti,
 • Madde Bilgi Değişim Forumu (MBDF) Yönetimi,
 • Kayıt sonrası Bakanlık ve Konsorsiyum için bilgi güncelleme yapılması,

şeklinde ifade edebiliriz.

SARIZEYBEK Çevre olarak KKDİK Danışmanlığı ve diğer Çevre Danışmanlığı gerektiren konularda ihtiyaç duymanız halinde sizlere destek vermekten memnuniyet duyarız…

KKDİK Yönetmeliğinin Temel Amaçları

KKDİK Yönetmeliği işletmelerin faaliyetleri esnasında insan sağlığına, doğaya, çevreye ve yaşam alanlarına herhangi bir zarar vermemesi için uyulması gereken prosedürleri içeren resmi makamlar tarafından oluşturulmuş bir mevzuattır.

KKDİK Yönetmeliğin Hedefleri arasında;

 • İnsan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak,
 • Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek,
 • Rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek,

gösterilebilir.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Hangi Maddeler Kayıt Ettirilmelidir

Kayıt aşağıdaki koşulları sağlayan bütün maddeler için zararlı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadıklarına bakılmaksızın gereklidir;

 • KKDİK Yönetmeliği Madde 4(Ç) deki tanıma uyan maddeler,
 • Yılda ‘kayıt ettiren’ başına 1 ton ve üzeri miktarda Türkiye’ye ithal edilen ya da yurt içinde imal edilen maddeler,
 • KKDİK Yönetmeliği Madde 2, 10, 16 hükümlerine göre kayıttan muaf olmayan ya da kayıt edilmiş olarak değerlendirilmeyen maddeler,

KKDİK Yönetmeliği ne Göre Taraflar;

 • Madde Üreticileri : Maddeyi Türkiye’de imal eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.
 • Madde İthalatçıları : İthalattan sorumlu, Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişi
 • Eşya Üreticileri : Eşyayı üreten veya montajını gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel kişidir.
 • Alt Kullanıcılar : İmalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.
 • Dağıtıcılar : Perakendeci de dâhil olmak üzere, bir maddeyi kendi halinde veya karışım içinde, üçüncü taraflar için sadece depolayan ve piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.
 • Tek Temsilciler : Yönetmelik kapsamında ithalattan doğan sorumluluklarını yerine getirmek için atanan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.
 • Üçüncü Taraf Temsilciler : Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulmasını ve maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

KKDİK Yönetmeliği Ek-14

KKDİK Yönetmeliği Ek-14 ile ilgili hükümler 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple EK-14 31 Aralık 2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

KKDİK Kayıt Ücretleri

KKDİK kayıt ücretleri bir madde için kayıt tonajına, firma büyüklüğüne ve sunumun türüne göre değişiklik göstermektedir. Ortak kayıtlar ayrı ayrı yapılan kayıtlarla karşılaştırıldığında düşük ücret ve ödemeler söz konusudur. KOBİ lerin her kategorisi için ayrı ücretler belirlenmiştir.

Bununla birlikte KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre gizlilik talepleri için yapılan başvurularda ilave ücret alınır. Bakanlık tarafından yayınlanan ücretlere ilişkin tablolara https://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/KKD%C4%B0K%20%C3%BCcretler-25092020.pdf bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KKDİK Yönetmeliği Kapsamında Hangi İşlemler Ücrete Tabidir

KKDİK Yönetmeliği kapsamında ücrete tabi olan uygulamalar arasında;

 • Kayıt
 • Kayıt güncelleme
 • Bilginin halkın erişimine açılmaması konusunda talep
 • Ürün ve Süreç Odaklı Ar-Ge bildirimleri
 • İzin başvurusu
 • İzinlerin gözden geçirilmesi

gösterilebilir.

KKDİK kimyasallarla yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden insanları ve doğayı korumak için izlenen kurallar bütünüdür. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması kelimelerinin baş harflerinden oluşmasıdır.
KKDİK Yönetmeliği Madde 12 gereğince birden fazla imalatçı/ithalatçı tarafından imal/ithal edilen maddeler için ortak kayıt dosyası gönderilir.

Ön-MBDF si gönderilmiş olan maddelerin MBDF sorgulaması yapılır. MBDF de yer alan firmalarla iletişime geçilir. 3. MBDF de lider firmanın kim olacağı belirlenir.
Alt kullanıcı imalatçı ve ithalatçıdan farklı, bir maddeyi kendi endüstriyel ve profesyonel faaliyetleri esnasında kendi halinde veya bir karışım içinde kullanan ve dağıtıcı ya da tüketici olmayan Türkiye'de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. Dolayısıyla karışım üreten bir firma karışımı oluşturmak için kullandığı maddelerin alt kullanıcısıdır.
KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.
KKDİK Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. KKDİK Belgesi ve Yönetmeliği insanları, doğayı ve yaşam alanlarını kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden korumak için hazırlanmış kurallar bütünüdür.
Türkiye dışında yerleşik firma karşılıklı anlaşmaya vararak Türkiye’de yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi tek temsilcisi olarak atayabilir. KKDİK Yönetmeliği Madde 9(2)’ye göre bu tek temsilci Yönetmelik kapsamında ithalatçıların tüm yükümlülüklerini yerine getirir. Bu nedenle tek temsilcinin kimyasal maddelerin elleçlenmesine ilişkin yeterli pratik deneyiminin ve bilgisinin olması gerekir.
KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki kayıt dosyaları EÇBS uygulamalarından olan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS); aracılığıyla Bakanlığa iletilir.
KKDİK Yönetmeliği;

• İnsanların ve çevrenin en üst seviyede korunmasını sağlamak,
• Kimyasal maddelerin zararlarının tespit edilip engellenmesi için alternatif yöntemler önermek,
• Yenilik getirmek ve rekabeti artırmak,

amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönergedir.
KKDİK yani Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
KKDİK Yönetmeliği Madde 9(1)’e göre, Türkiye dışında, Türkiye’ye ithal edilmek üzere kendi halinde, karışım içinde ya da eşya içindeki bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişi, Türkiye içinde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişiyi bu Yönetmelik kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere tek temsilcisi olarak atayabilir. Dağıtıcılar Madde 9(1)’de belirtilmemiş olduklarından dolayı tek temsilci atayamazlar.
Ek-14 ile ilgili hükümler 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, EK-14 31/12/2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

E-Bülten

Sarızeybek Eğitim Grubu bültenlerine ücretsiz abone olabilirsiniz!

  error: Metinler Sarızeybek Çevre ye aittir... Kopyalanamaz, referans gösterilmeden kullanılamaz!