Kimyasalların Yönetimi

Anasayfa » Hizmet » Kimyasalların Yönetimi

Kimyasal Yönetimi Sistemi bir tesis içinde kimyasallar tedarik etme, saklama, kullanma ve imha etmeye ilişkin sistematik bir yaklaşımdır. Kimyasal Yönetimi sisteminin en önemli unsurlarından biri kimyasal envanterin olması ve kimyasal envanter üzerinde teknik incelemeler gerçekleştirilmesidir.

Kimyasal Risk Kontrolü sürecinde işletmelerin üretim esnasında tehlikeli kimyasalları tamamen kullanım dışı bırakması veya tehlike seviyelerini düşürülmesi amacıyla Kimyasal Yönetimi uygulanmaktadır.

Kimyasal Atık Yönetimi olarak da ifade edilen bu süreçte ürünlerin doğaya, çevreye ve insan sağlığına etkileri tespit edilerek 2023 yılı için hedef olarak belirlenen ZDHC (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Boşaltımı) prensibine ulaşmak için işletmelerin izlemeleri gereken Kimyasal Yönetim Stratejileri oluşturmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre olarak tehlikeli kimyasalların üretiminden, kullanılmasına, ambalajlanmasına, taşınmasından, depolamaya, atıklara kadar olan süreçlerde kimyasalların yarattığı tehlikelerin azaltılması için alınması gereken idari ve teknik detayları ilgili uygulamadaki eksikliklerin belirlenmesine, çözüm önerileri getirilmesine, mevzuatın uygulanmasında çalışanların toplumun ve çevrenin güvenliğinin arttırılmasına yönelik hizmetler sunmaktayız.

Sizde işletmenizin Kimyasal Madde Yönetim Prosedürü ne uygun faaliyetler göstermek ve Kimyasal Atık Yönetimi sürecini bu alanda uzman personeller yardımıyla gerçekleştirmek için Hemen Bize Ulaşabilirsiniz

Kimyasal Atık Yönetimi

Kimyasal Atık Yönetimi işletmelerin faaliyetleri esnasında ortaya çıkan tehlikeli kimyasal maddelerin doğru bir şekilde sınıflandırılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi sürecidir. Sürdürülebilir bir dünya için bu sürecin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

Günümüzde sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler üretim hızının artmasına ve işletmelerin gerçekleştirdikleri çalışmalar esnasında farklı sınıflarda yüksek miktarda atık ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Toplumun ve işletmelerin üretim – tüketim döngüsünde ortaya çıkardıkları analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve en doğru yöntemle bertaraf edilmesi gereken maddeler arasında Kimyasal Atıklar gösterilebilir.

Kimyasal Atıklar yanıcı, toksit ve reaktif özellikler göstererek ekolojik dengeyi bozmakta; pil, sıvı yakıt, tıbbi ve kozmetik atık gibi pek çok kimyasal madde doğaya karışarak yüzyıllar boyunca telafi edilemeyecek hasarlara neden olmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre olarak Kimyasal Atık Yönetimi konusunda destek verdiğimiz işletmelerde son derece planlı bir süreç yürüterek öncelikle gerekli risk hesaplamalarını yapmaktayız. Uzman ekip arkadaşlarımız ve işletme yetkilileri yüksek koordinasyon ile çalışarak Kimyasal Atık olarak ifade edilen tüm maddelerin yönetmeliğe uygun ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamaktadır.

Kimyasal Atık Yönetimi Nasıl Yapılır

Kimyasal Atıklar olarak ifade edilen tehlikeli atık türlerinin büyük çoğunluğu endüstriyel alanda çalışmalar gerçekleştiren işletmelerin faaliyetleri sonucu ortaya çıksa da bir kısmı ailelerin davranışları sonucu evsel atık adı altında oluşmaktadır.

Ülkemizde 2020 yılında ortaya çıkan Tehlikeli Atık miktarının 31 milyon ton civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu atıkların toplanması, analizi ve bertaraf işlemleri büyük bir titizlikle yapılması gelecek nesillere sürdürülebilir doğa, çevre ve yaşam alanı bırakılmasını sağlayacaktır.

Bu nedenle Kimyasal Atık Yönetimi süreci endüstriyel atık, evsel atık veya radyoaktif atık olarak düşünülmeden geniş çerçevede doğru bir planlama ile yapılmalıdır. İşletmeler kimyasal atıklarını mevzuata uygun şekilde değerlendirmek ve bertaraf etmekle yükümlüdür.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı Firması tarafından gerçekleştirilen Kimyasal Yönetimi süreci Kimyasal Atık Kodları göz önünde bulundurarak oluşturulmuş Kimyasal Atık Toplama Planı ile başlamaktadır. Atık hiyerarşisine uygun olarak sınıflandırılan ve toplanan tehlikeli kimyasallar mevzuat göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Yönetmeliğe uygun olarak hazırladığımız Kimyasal Atık Yönetim Planı sayesinde toplama, geçici depolama, ara depolama, bertaraf veya geri kazanım işlemleri yasalar tarafından belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır. Bu durum bir yandan doğanın ve çevrenin korunmasına yardımcı olurken diğer yandan işletmelerin faaliyetlerini yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Kimyasal Yönetimi Süreci

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren ve iç pazara ya da Avrupa Birliği’ne ürününü sunan firmalar Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından belirlenen yönetmelikler gereğince Kimyasal Atık Yönetimi prosedürüne uygun hareket etmek ve gerekli belgeleri hazırlamak zorundadır.

Dünyada kimyasalların tek bir sınıflandırma prosedürü ile belirlenmesi ve karışıklık yaratacak sistemlerin ortaya çıkmaması için Kimyasalların Sınıflandırılma ve Etiketlenme Küresel Uyumlaştırma Sistemi (GHS/Global Harmonized System) geliştirilmiştir.

Kimyasal Yönetimi sistemine katkı sağlayan bu durum sayesinde kimyasallar dünyanın her yerinde benzer zararlılık sınıfı ve özelliklere göre gruplandırılmaktadır. Uzmanlık gerektiren Kimyasal Yönetim Süreci aşağıda belirtilen basamaklar halinde;

 • Kimyasalların Sınıflandırılması
 • Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama (CLP/SEA) Yönetmeliği
 • Güvenlik Bilgi Formlarının (MSDS/SDS) Hazırlanması
 • Yönetmeliklere Uygun Ambalaj Kullanılması ve Etiket Hazırlanması
 • ADR ye Uygun Ambalaj Kullanılması ve Etiket Hazırlanması
 • Envanter Kayıtlarının Oluşturulması

yürütülmektedir.

Kimyasal Yönetimi prosedürü gereği tehlikeli maddeler kullanarak faaliyetler gerçekleştiren işletmelerin Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması gerekir. Tehlikeli maddelerle kullanarak çalışmalar gerçekleştiren işletmelerde GBF bulunmaması veya güncel yönetmeliğe göre hazırlanmaması halinde ciddi para cezalarına çarptırılır.

Kimyasal Yönetimi Eğitimi

Kimyasal Yönetimi Eğitimi kimyasal maddeler kullanarak faaliyet gerçekleştiren işletmelerin çalışanlarında farkındalığın arttırılması ve oluşabilecek kazaların minimuma indirilmesi amacıyla Çevre Danışmanlığı konusunda yetkili firmalar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerdir.

Başarıyla tamamlanan Kimyasal Yönetimi Eğitimi sayesinde sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması, kimyasal maddelerin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, bu sayede doğanın ve çevrenin korunması hedeflenmektedir.

Kimyasal Yönetimi Eğitimi içeriğinde yer alan konuların başlıklarını;

 • Kimyasallarla ilgili tanımlar
 • Kimyasal yönetiminde işveren ve çalışan sorumlulukları
 • Kimyasalları sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama (CLP/SEA) yönetmeliği
 • Güvenlik bilgi formlarının (MSDS/SDS) hazırlanması
 • ADR ye uygun ambalaj kullanılması ve etiket hazırlanması
 • Envanter kayıtlarının oluşturulması
 • Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği
 • Tehlikeli kimyasallar ve MSDS yönetimi
 • Kimyasalların depolanması
 • Yaşanmış olaylar ve kazalar
 • Kuruluşa özel kimyasal yönetimi uygulamaları

şeklinde sıralayabiliriz.

Kimyasal Yönetimi Eğitimi iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, tehlikeli kimyasalların kullanıldığı işyerlerinde yönetici pozisyonunda çalışan bireyler ve tehlikeli kimyasalların yer aldığı imalat süreçlerinde çalışan personeller tarafından alınması gereken bir eğitimdir.

SARIZEYBEK Çevre olarak işletmelere sunduğumuz Kimyasal Yönetim Eğitimi hizmetimizi kurumumuza ait sınıflarda veya işletmeye ait alanlarda gerçekleştirmekteyiz. Eğitim süreci 1 ila 2 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.

Kimyasal Yönetim Danışmanlığı

Kimyasal Atık Yönetimi süreci tüm toplumun gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu ortaya çıkan kimyasal ayak izini azaltmak amacıyla ülkelerin işletmelerin faaliyetleri başta olmak üzere yönetmelikler ile belirledikleri mevzuatlar sonucu ortaya çıkmıştır.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak işletmelere sunduğumuz Kimyasal Yönetimi Danışmanlığı hizmetimiz ile;

 • Etkin bir Kimyasal Yönetim Sisteminin nasıl kurulacağı,
 • ZDHC Gateway aracının nasıl etkin bir şekilde kullanılacağı,
 • Alternatif güvenli kimyasal üreticilerine nasıl ulaşılacağı,
 • Güvenilir ürünleri nasıl tedarik zinciri boyunca markalara duyuracakları,

konularında destek olmaktayız.

Bununla birlikte işletmelerin talep etmeleri halinde çalışanlarının Kimyasal Yönetimi ve ZDHC konusunda farkındalıklarının arttırılması için gerekli olan Kimyasal Yönetimi Eğitimleri firmamız bünyesinde hizmet veren Çevre Danışmanları tarafından düzenlenmektedir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten