Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

Anasayfa » Hizmet » Karbon Ayak İzi Danışmanlığı

Karbon Ayak İzi birim karbondioksit cinsinden ölçülen ve üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü anlamını taşıyan olgudur. Bir ürünün ya da hizmetin yaşam döngüsü boyunca sebep olduğu sera gazı emisyonlarının belirlemesini ve bu sürecin etkin bir şekilde yönetilerek azaltılmasının sağlanması Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplaması olarak ifade edilir.

Karbon Ayak İzi Hesaplama sürecinde bir ürünün yaşam döngüsü;

 • Ürünün üretimi için gerekli olan hammaddenin madenden çıkartılmasından,
 • Ürünün son kullanıcı tarafından kullanılıp ömrünü tamamlaması,
 • Ürünün bertaraf edilmesi,

şeklinde ifade edilmektedir.

SARIZEYBEK Çevre olarak tesisinizdeki faaliyetlerinize bağlı oluşan karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarınızın CO2 eşleniği cinsinden çevreye verdiği zararı sayısal olarak hesaplayıp ISO-14064 e göre raporlamakta ve faaliyet alanları bazında Karbon Ayak İzi Hesaplaması sürecini gerçekleştirmekteyiz.

Özellikle Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması düşük veya sıfır karbon stratejisi belirlemek için ilk adımı olarak görülebilir. Bunun nedeni işletmeye uygun bir strateji ortaya koyabilmek için mevcut durumu tespit etmek gerekmesidir.

Karbon Ayak İzi danışmanlığı süreci 5 temel aşamada gerçekleştirilmektedir;

 • Kaynak Tespiti : Kusursuz hesaplamalar için gereken en önemli adım emisyon kaynaklarının doğru ve eksiksiz tespitidir. Her sektöre dair emisyon hesaplama tecrübesine sahip danışmanlarımız bu süreci sizinle beraber tamamlamaktadır.
 • Veri Toplama : SARIZEYBEK Çevreye özgü çalışma yöntemleri ve analiz teknikleri sayesinde tüm emisyon kaynaklarına ait veriler kolayca toplanır.
 • Hesaplama : Geleneksel yöntemlerin aksine emisyon hesaplamaları kendi yazılımımız ile insani hataların önüne geçerek kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.
 • Raporlama : Tüm yerel ve uluslararası standartlara uygun İngilizce ve Türkçe raporlar hazırlıyoruz.
 • Dijital Sistem Kurulumu : Danışmanlık yaptığımız tüm müşterilerimiz sonraki senelerde süreçleri kendilerinin yönetebileceği Kurumsal Karbon Yönetim Sistemimize entegre edilir.

SARIZEYBEK Çevre farklı sektörlerde hizmet sunan şirketler için yerel ve uluslararası kabul edilmiş standartlara uygun Karbon Ayak İzi raporlarını hazırlamakta, işletmelerin üretim ve hizmet süreçlerine özel emisyon hesaplamaları yapmaktadır.

Sizde işletmenizi Sıfır Karbon üreten doğa ve çevre dostu bir kuruluşa dönüştürmek için Hemen Bize Ulaşarak vakit kaybetmeden harekete geçin. Çevre dostu stratejilerinizi en verimli hale getirmek için sektörün 1 numaralı firması SARIZEYBEK Çevre den destek alın.

Karbon Ayak İzi Nedir

Günlük hayattaki faaliyetlerimiz ve tüketimlerimiz sonucunda atmosfere yayılan karbondioksit gazı dahil tüm sera gazlarının (CO2) ton eşdeğeri cinsinden miktarını ifade eden durum Karbon Ayak İzi olarak adlandırılır.

Bir başka deyişle insanların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdikleri zararı ifade eden sera gazı emisyonunun karbondioksit karşılığına Karbon Ayak İzi denir. Farklı ölçüm ve hesaplama teknikleri ile belirlenen bu miktar kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.

Kendi içerisinde Birincil Karbon Ayak İzi ve İkincil Karbon Ayak İzi olarak 2 ye ayrılan bu ölçüm birimi insanların çevreye verdikleri zararı anlayabilmeleri için çok değerlidir.

İnsanların gün içerisinde yaptıkları ulaşım veya ev aletleri kullanımı sonucunda çevreye verilen zarar Birincil Karbon Ayak İzi olarak ifade edilirken bireyin tüm yaşam döngüsü boyunca doğaya verilen zarar İkincil Karbon Ayak İzi olarak adlandırılır.

Günümüzde tüm bireyler Karbon Ayak İzi hesaplama yöntemleri sayesinde gün içinde ne kadar Karbon Ayak İzi bıraktıklarını öğrenebilirler. Toplumun faydasına bir davranış olacağı için sorumlu tüm bireylerin bu konuda hassasiyet göstermesini kurum olarak rica ediyoruz.

Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Karbon Ayak İzi Hesaplama karbon salınım miktarını belirli seviyenin altında tutmak ve çevre tahribatını minimum düzeye indirmek için yapılması gereken bir uygulamadır.

Günümüzde birçok farklı Karbon Ayak İzi Hesaplama yöntemi olsa dahi temel teknik yakıt tüketiminiz ile emisyon faktörünün birbiri ile çarpılması prosedürüne dayanmaktadır. Lakin bu hesaplama pratikte biraz daha detaya sahip olmaktadır.

İnsanlar Yakıt Tüketimi dendiğinde sadece kullandıkları araçların harcadığı yakıtları hayal etse dahi günlük yaşam içerisinde;

 • Yapılan alışverişler,
 • Gıda ve giyecek tüketimleri,
 • Seyahat sıklığı,
 • Yolculuk sırasında tercih edilen araç çeşidi,

gibi pek çok farklı etmen yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir.

Özellikle Endüstriyel tesislerde Karbon Ayak İzi Hesaplamaları daha kapsamlı, kompleks ve yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Birçok işletme bu konuya büyük özen göstermektedir.

İşletmeler öncelikle emisyon kaynaklarını ve tesisin etki alanlarını tespit etmektedir. Buradan sonra kaynaklardan etki alanına yaptıkları salınım miktarı ölçümlenir. Tüm bu sürecin sonucunda bir rapor oluşturularak tesisin Karbon Ayak İzi miktarını nasıl azaltabileceğine yönelik öneriler paylaşılır. Bu rapor aynı zamanda sonraki yıllar için referans niteliği taşır.

Bununla birlikte bireysel olarak basitçe Karbon Ayak İzi Hesaplama sürecinde size yardımcı olacak birçok farklı web site ve uygulama mevcuttur. Bu web sitelerin bazılarını;

 • https://cevre.kucukcekmece.bel.tr/karbonayakizi
 • https://www.egeorman.org.tr/hesaplayicilar/karbon-ayakizi/
 • https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/carbon-footprint-calculator/

şeklinde belirtebiliriz.

Karbon Ayak İzini Azaltmak İçin Ne Yapılır

Yaşadığımız dünyayı korumak, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakmak bireysel veya kurumsal fark etmeksizin toplumdaki tüm bireylerin sorumluluklarından birisidir. Özellikle atmosferde sera gazı artışı ile birlikte iklim değişiminin olumsuz etkilerinin sonuna kadar hissedilmeye başlandığı bu dönemde Karbon Ayak İzi konusunda duyarlı olunması gerekir.

Gelecek nesillere yaşanabilir – sürdürülebilir bir dünya bırakmak, tarım alanlarını koruyarak ürünlerin yetişmesini garanti altına almak ve ileride ciddi can ve mal kayıplarına neden olacak sonuçların erkenden önüne geçmek için Karbon Ayak İzi Azaltma konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

Karbon Ayak İzi Küçültme konusunda yapılabilecekler arasında;

 • Motorlu Taşıt Kullanımının Azaltılması
 • Enerji Verimliliği Yüksek Elektronik Aletlerin Tercih Edilmesi
 • Organik ve Yerli Gıdalar Tüketmeye Özen Gösterilmesi
 • Geri Dönüşüm İmkanı Bulunan Ürünler Kullanılması
 • Yeşil Alanları Korumaya ve Artırmaya Odaklanılması
 • Doğanın ve Çevrenin Temizliğine Dikkat Edilmesi
 • Plastik Kullanımının Minimum Miktara İndirilmesi

gösterilebilir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı tarafından sunulan Karbon Ayak İzi Danışmanlığı hizmeti sayesinde bireysel veya kurumsal açıdan bilgilenmek, sorumluluklarının farkında olmak ve mevzuatlara uygun faaliyetler düzenleyebilmek için Hemen Bizi Arayınız

Karbon Ayak İzi Danışmanlık Hizmetleri

Karbon Ayak İzi birim karbondioksit cinsinden ölçülen, kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi faaliyetlerinden kaynaklanan toplam sera gazı emisyon miktarıdır. Bireysel veya kurumsal fark etmeksizin çevreye zarar veren bu durumun azaltılması için çalışmalar yapılması öncelikle sosyal bilincin gereklerinden birisidir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak temas edebildiğimiz her bireyi Karbon Ayak İzi Azaltma konusunda bilinçlendirmeye çalışırken sunduğumuz Karbon Ayak İzi Danışmanlığı hizmeti ile kurumların yasal mevzuat gereği uymaları gereken hususlara %100 uyumlu olarak faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamaktayız.

Karbon Ayak İzi Danışmanlığı kapsamında işletmelerin Karbon Ayak İzlerini Azaltmak için sunduğumuz hizmetleri;

 • Karbon Ayak İzi Hesaplaması
 • Kaynak Araştırması
 • Veri Tabanı Oluşturulması
 • Verilerin Toplanması ve Kategorize Edilmesi
 • Mevcut Emisyon Durumunun Raporlanması
 • Emisyon Azaltma Hedeflerinin Belirlenmesi ve Raporlanması
 • Karbon Ayak İzi Azaltma Eğitimi

şeklinde belirtebiliriz.

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır

İnsanların günlük, haftalık, aylık ve yıllık ne kadar karbon ürettiklerini öğrenmeleri için kullanılan hesaplama yöntemine Karbon Ayak İzi Hesaplama adı verilir. Bireyler bu sayede ne kadar karbon ürettiklerini öğrenerek doğaya ve çevreye ne kadar zarar verdiklerini rakamlar halinde net olarak görmektedir.

Kişinin ne kadar enerji tüketimine ihtiyaç duyduğu ve nerede yaşadığı Karbon Ayak İzi Hesaplaması için yeterli olacaktır. Karbon Ayak İzi üretimi çok yüksek çıkan kişilerin yazımızın içerisinde önerdiğimiz hususlara dikkat ederek Karbon üretimini azaltması çevrenin, doğanın ve yaşam alanlarının korunması için önemli olacaktır.

Karbon Ayak İzi Nasıl Azaltılır

Karbon Ayak İzi Azaltma bireylerin günlük yaşantılarında ufak değişiklikler yapmaları ile azaltılabilir bir durumdur. Aynı şekilde işletmeler de faaliyetleri sırasında sergiledikleri davranışlarını düzenleyerek Karbon Ayak İzi Azaltmak için doğru bir süreç yürütebilirler.

Öncelikle enerji tasarrufu yaparak Karbon Ayak İzi Küçültme yolunda adımlar atmaya başlamalıyız. Örneğin; kişisel arabanız yerine toplu taşıma kullanarak hareket etmeniz bu konuda ciddi bir adım olacaktır. Karbon salınımını azaltacak olan bu durum çevreye verilen zararın minimuma indirilmesini sağlayacaktır.

Enerji tüketiminin azaltılması için atılabilecek adımlardan birisi de ekolojik olan binalarda yaşamak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktır. Enerji ihtiyacının rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılanması Karbon Ayak İzi Azaltma sürecinde önemli rol oynayacaktır.

Evlerde kullanılan elektronik eşyaların, ampullerin çevre dostu modellerinin seçilmesi Karbon Ayak İzi Azaltma yolunda büyük bir adımdır. Bununla birlikte evlerde yüksek ısı yalıtımı kullanılması dolaylı yoldan enerji tasarrufuna destek verecektir.

Karbon Ayak İzi Küçültme sürecinde kırmızı et tüketiminin azaltılması da olumlu etki sağlayacaktır. Bunun nedeni sığır ve kümes hayvanlarının sera gazı salınımında etkili olmasıdır. Karbondioksit emip oksijen üreten ağaçların doğadaki miktarının artırılması da Karbon Ayak İzi Azaltma sürecinde olumlu sonuçlar verecektir.

Karbon Ayak İzi Danışmanlığı Faydaları

Karbon Ayak İzi Danışmanlığı kapsamında kurumlara ve bireylere sunulan hizmetler doğaya, çevreye ve yaşam alanlarına pek çok olumlu dönüş görülmesini sağlar. Bu uygulama sonucu özellikle kurumsal firmaların sağladığı avantajlar arasında;

 • Maliyet ve emisyon azalımı
 • Strateji belirleme
 • Hedef kitlenin beklentilerini sunma
 • Marka imajı
 • Hizmet kalitesi

gösterilebilir.

Doğanın, çevrenin ve yaşam alanlarının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda yetkili ve öncü bir firma olan SARIZEYBEK Çevre olarak birlikte çalıştığımız işletmelere en iyisini ve doğrusunu sunmayı kendimize misyon olarak edindik.

Karbon Ayak İzi konusunda sunduğu hizmetleri sadece mevzuat gereği yapılması gereken bir görev olarak görmeyen firmamız bu durumu bir sosyal sorumluluk halinde özümseyerek toplumun her bireyine ulaşmayı kendisine görev edinmiştir.

Günlük hayattaki faaliyetlerimiz ve tüketimlerimiz sonucunda atmosfere yayılan karbondioksit gazı dahil tüm sera gazlarının (CO2) ton eşdeğeri cinsinden miktarını ifade eden durum Karbon Ayak İzi olarak adlandırılır.
Karbon Ayak İzi Azaltma işleminden önce Karbon Ayak İzi Hesaplaması yapılmalıdır. Hesaplamanın ardından emisyon kaynakları incelenerek alternatif çözümler ile Karbon Ayak İzimizi Azaltmamız mümkündür.
İnsanların gün içerisinde yaptıkları ulaşım veya ev aletleri kullanımı sonucunda çevreye verilen zarar Birincil Karbon Ayak İzi olarak ifade edilir.
Bireyin tüm yaşam döngüsü boyunca doğaya verdiği zarar İkincil Karbon Ayak İzi olarak adlandırılır.
Kurumların faaliyetleri, çalışmaları ve tüketimleri sonucunda atmosfere yayılan karbondioksit gazı dahil tüm sera gazlarının (CO2) ton eşdeğeri cinsinden miktarını ifade eden durum Kurumsal Karbon Ayak İzi olarak adlandırılır.
Bir ürünün ya da hizmetin yaşam döngüsü süresince hammaddesi ve üretiminden, kullanımı, geri dönüşümü veya yaşam sonuna kadar olan sera gazı emisyonlarının ölçülmesiyle hesaplanan değer Ürün Karbon Ayak İzi olarak ifade edilir.
Karbon Ayak İzi emisyon kaynakları doğrudan ve enerji dolaylı emisyon kaynakları olarak 2 ye ayrılır.

Kapsam 1 : Doğrudan Sera Gazı Emisyonları; raporlayan kuruluş tarafından sahip olunan veya denetlenen kaynaklardan gelen emisyonlardır.

Kapsam 2 : Enerji Dolaylı Sera Gazı Emisyonları; raporlayan kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olan emisyonlar olmakla birlikte, başka bir tüzel kişilik tarafından sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan açığa çıkar.

Kapsam 3 : Kapsam 2 İçerisine Girmeyen Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları; Karbon Ayak İzi Hesaplamalarının %34’lük kısmı Kapsam 3 dahilinde yapılmaktadır. Kapsam 3 gönüllülük esasına bağlıdır.
Çevresel yönetim başarısına yardımcı olan ve karbon emisyonu etkilerinin azaltılması sağlayan Karbon Ayak İzi çalışmaları halk ile olan iletişiminizi güçlendirerek marka olarak güvenilirliğinizi arttırır.
Karbon Ayak İzi Hesaplamaları hem kurumsal boyutta hem de ürün ve servis boyutunda yapılabilen çalışmalardır.
SARIZEYBEK Çevre tarafından uygulanan Karbon Ayak izi Hesaplaması ve Raporlaması faaliyetlerinin tamamı bağımsız doğrulayıcılar tarafından onaylanmıştır.
SARIZEYBEK Çevre karbon nötr bir şirkettir yani bu durum neden olunan emisyonlara eşdeğer miktarda emisyonun başka yollarla dengelendiği anlamına gelir. SARIZEYBEK Çevre sebep olduğu emisyonlardan fazlasını ofsetleyerek Karbon Nötr bir şirket olmuştur.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten