Çevre Eğitimleri

Anasayfa » Hizmet » Çevre Eğitimleri

Çevre Eğitimi toplumdaki tüm bireylerin çevre bilincinin geliştirilerek doğaya, çevreye ve yaşam alanlarına duyarlı insanların yetiştirilmesi için hayatın tüm safhalarında uygulanan temel eğitimlerden birisi olarak ifade edilebilir.

SARIZEYBEK Çevre olarak bünyemizde çalışmalarını yürüten Çevre Görevlileri aracılığıyla işletmelerin Çevre Danışmanlığı kapsamında ihtiyaç duyduğu Çevre Eğitimleri ni profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştirirken diğer taraftan sosyal sorumluluk bilinciyle toplumumuza fayda sağlayacak Çevre Eğitimi Projeleri düzenlemekteyiz.

Çevre Eğitimi ile bireylere ve kurumlara kazandırılması hedeflenen temel hususlar arasında;

 • İşletmelerin faaliyetleri esnasında çevreye minimum zararı vermelerini sağlamak,
 • Toplumun bütün paydaşlarına doğa ve çevre bilinci aşılamak,
 • Kazanılan çevre dostu davranışların kalıcı hale getirilmesini sağlamak,
 • Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına imkan tanımak,
 • Çevresel faaliyetlere tüm bireylerin aktif olarak katılımını sağlanmak,
 • Çevre sorunlarının çözümünde bütüncül bir yaklaşımla görev almak,

gösterilebilir.

Çevre Eğitimleri işletme yetkilileri ve çalışanlarının çevrenin önemi, çevre kirliliğinin sonuçları, atık çeşitleri ve mevzuat gereği sorumluluklarını öğrenmeleri ve bu konuda bilinç sahibi olarak sürece katkı sağlayacak kalıcı davranışlar sergilemeye başlamaları amacıyla düzenlenmektedir.

SARIZEYBEK Çevre olarak Çevre Eğitimi kapsamında sunduğumuz eğitimler arasında;

 • Şirket İçi Çevre Sağlık Güvenlik Eğitimleri
 • Atık Yönetimi Bilinçlendirme Eğitimi
 • Su ve Atıksu Yönetimi Bilinçlendirme Eğitimi
 • Tehlikeli Kimyasallar Bilinçlendirme Eğitimi
 • Gürültünün Zararları Eğitimi
 • Kontrolü ve Korunma Yolları Eğitimi
 • Hava Kirliliği ve Solunan Havanın Kalitesi ile ilgili Bilinçlendirme Eğitimi
 • Çevre Sağlık Güvenlik Risk Analizi Eğitimi

gösterilebilir.

Bununla birlikte işletmeler tarafından talep edilen Kanun / Tüzük / Yönetmelik / Tebliğ ile ilgili özel olarak planlanmış eğitimler ihtiyaca göre Temel ve İleri Çevre Eğitimleri ile yetkili personele düzenlenecek Çevre Mevzuatı Eğitimi gibi diğer şekillerde de planlanabilmektedir.

Sizde işletmenizin doğa ve çevre dostu çalışma yapısıyla faaliyetlerine devam etmesi, yönetmeliğe uygun ve sosyal sorumluluk bilincine uyumlu çalışmalar yapabilmeleri için çalışanlarınızın SARIZEYBEK Çevre tarafından sunulan Çevre Eğitimleri ile bilgilendirilmesi için Hemen Bize Ulaşın

Çevre Eğitimi Nedir

Dünyayı korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmak için toplumdaki tüm bireylerin çevre bilincinin geliştirilerek doğaya, çevreye ve yaşam alanlarına duyarlı insanlar haline gelmelerini sağlayan süreç Çevre Eğitimi olarak adlandırılır.

İnsanların Çevre Bilinci ve kişilik gelişimleri birbirini besleyerek zenginleşmekte ve bu süreçte birbirinden etkilenmektedir. Toplumun tüm kesimlerine ciddi bir şekilde planlanarak tatbik edilecek Çevre Eğitimleri ile Çevre Bilinci ve kişisel gelişim desteklenebilir.

Günümüzde her yaş grubuna profesyonel kurumlar tarafından özel olarak planlanan ve uygulanan Çevre Eğitimleri ile toplumun tüm katmanlarına ulaşılması sağlanır.

SARIZEYBEK Çevre tarafından planlanan Çevre Eğitimleri ile;

 • Kamu kurum ve kuruluş çalışanları,
 • Konut sakinleri,
 • İlk ve orta öğretim öğrencileri,
 • İş yerleri,
 • Üretim alanları,
 • Satış noktaları,

gibi alanlarda temas edilebilecek tüm bireylere ulaşılarak Çevre Bilinci ve duyarlılığının artırılması amaçlanmaktadır.

Çevre Görevlisi Eğitimi

Çevre Görevlisi işletmelerin faaliyetlerini Çevre Yönetmeliği ile ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini kontrol eden uzmanlardır. Çevre Görevlisi bir yandan işletmelerin yıllık çevre denetim raporlarını hazırlarken diğer yandan tesis çalışanlarının bu konuda bilinçlendirilmeleri için Çevre Eğitimleri vermektedir.

Çevre Görevlisi Eğitimi alarak yetkinlik sahibi olan kişiler istenilen şartları sağlamaları halinde devlet kurumları ve özel kuruluşlarda Çevre Danışmanı olarak çalışabilirler. Görev yaptıkları firmalarda koruma ve düzenleme faaliyetleri ile ilgilenip olası riskleri hesaplamaya çalışırlar.

Çevre Görevlisi Belgesi sahibi olan kişiler Çevre Görevlisi olarak çalışmalar yapabilirler. Üniversitelerde 4 yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği bölümü başta olmak üzere Fizik, Kimya, Biyoloji ve Veterinerlik gibi bölümlerden mezun olmuş kişiler Çevre Görevlisi Eğitimi alarak Çevre Danışmanı olarak hizmet verebilir.

Çevre Eğitimi Dersi

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları bünyesinde istihdam edilen Çevre Görevlileri tarafından mevzuata uygun verilen Çevre Eğitimleri sırasında anlatılan konu başlıklarının tümü Çevre Eğitimi Dersi olarak ifade edilir.

Çevre Eğitimi Ders Notları ve konu başlıkları arasında;

gösterilebilir.

Her birinin doğamız, çevremiz ve dünyamız için ayrı ayrı önemi olan bu konularda Uzman Çevre Danışmanları tarafından yapılacak doğru bilgilendirmeler sonucunda kişilerin günlük hayatları ve iş yaşantıları sırasında gerçekleştirdikleri eğitimlerde Çevre Dostu anlayışı ön plana aldıkları gözlemlenmiştir.

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği

İklim Değişikliği günümüzde tüm dünyanın maruz kaldığı ve sürdürülebilir yaşam alanlarını tehdit eden çok önemli bir problemdir. Tüm insanların gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakabilmek için Çevre Eğitimi alması ve İklim Değişikliğinin olumsuz etkilerini yavaşlatacak tarzda bir hayat sürmesi sosyal sorumluluğun gereğidir.

SARIZEYBEK Çevre olarak Çevre Eğitimlerini sadece kurumların mevzuata uygun olarak hareket edebilmeleri için çalışanlarına vermesi gerektiği bir eğitim olarak görmüyoruz. Aksine doğanın, çevrenin, yaşam alanlarının ve dünyanın yaşanabilir olarak kalması için her yaştaki birey doğru planlanmış Çevre Eğitimleri ile bilinçlendirilmelidir.

Okul öncesi çağlarda başlatılması gereken Çevre Eğitimleri doğru projeler ve uygulamalar ile güncellenerek bireyler bu konuda sürekli farkında tutulmalıdır. Her bireyin çocukluk çağından itibaren çevreyi koruması hatta güzelleştirmesi konusunda empatiye sahip olması temel hedef olmalıdır.

Sadece kişilerin veya kurumların yanlış davranışları Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği konusunda tetikleyici olmaz. Dünyanın doğal yaşam döngüsü de bu konuda oldukça zararlı sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Çevre Eğitimleri ile bireylerin bu durumda yapabilecekleri olumlu davranışlar da öğretilmektedir.

Çevre Projesi

Toplumdaki tüm bireylerin çevrenin korunması ve doğa dostu davranış biçimleri ile ilgili bilgi sahibi olması için kamu kurumları ve özel kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinlikler Çevre Projesi veya Çevre Etkinlikleri olarak adlandırılır.

Çevre Projeleri ile temel amaç toplumdaki bireylerin özellikle küçük yaşlarda Çevre Bilincine sahip olmasının sağlanmasıdır. Okullar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler ve Bakanlık bünyesinde bu amaca özel kurulan birimler düzenledikleri Çevre Etkinlikleri ile her bireyi bu anlamda farkındalık sahibi yapmayı amaçlamaktadır.

SARIZEYBEK Çevre bünyesinde gerçekleştirilen Çevre Projeleri ile her bireyin doğa ve çevre dostu olarak yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte daha geniş kitlelere ulaşabilmek, yaygınlaştırma etkisini artırılabilmek ve bu eğitimlerin bilimsel değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak amacıyla resmi makamlarla irtibat halinde kalınmaktadır.

Çevre Bilinci Eğitimi

Toplumun tüm bireylerinin doğaya, çevreye ve yaşam alanlarına duyarlı hale gelmeleri, işletmelerin faaliyetlerini bu doğrultuda düzenlemeleri için uygulanan Çevre Eğitimleri ile kişilere kazandırılan olgu Çevre Bilinci olarak ifade edilir.

Çevre Bilinci Eğitimi insanların günlük yaşantıları ve çalışma hayatları içerisinde yaptıkları tüm davranışların Sıfır Atık ve Çevre Dostu kapsamında gerçekleşmesinin sağlanmasıdır.

SARIZEYBEK Çevre tarafından düzenlenen Çevre Bilinci Eğitimleri Atık Yönetimi ve Çevre Bilinci konularını kapsamlı olarak içermektedir. Bu eğitimler sonucunda kişilerin Çevre Bilincinin arttırılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve atık azaltımı yönünden gelişim sağlaması hedeflenmektedir.

Çevre Bilinci Eğitimi konuları arasında;

 • Çevre ve Sürdürülebilirlik Kavramı,
 • Çevre Kirliliği ve Sonuçları,
 • Hava Kirliliği ve Kontrolü,
 • Su Kirliliği ve Kontrolü,
 • Toprak Kirliliği ve Kontrolü,
 • Gürültü Kirliliği ve Kontrolü,
 • İklim Değişikliği,
 • Atık Minimizasyonu ve Atık Yönetimi,
 • Kaynakta Ayrı Toplama,
 • Geçici Depolama ve Geçici Depolama Alanı,

gösterilebilir.

Çevre Mevzuatı Eğitimi

İşletmelerde çalışmalar gerçekleştiren ve bu faaliyetler sırasında doğa ile temas halinde olan çalışanların Çevre Dostu davranışlar sergilemesi için verilen bilinçlendirme eğitimleri Çevre Mevzuatı Eğitimi olarak adlandırılır.

Çevre Mevzuatı Eğitimi konu başlıkları arasında;

 • Çevre ve Çevre Kirliliği Tanımları,
 • Atık Minimizasyon ve Atık Yönetimi,
 • Geçici Depolama ve Geçici Depolama Alanı,
 • Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler Kapsamında Yükümlülükler ve Tesisin Uyumu ve Çevre Kanunu Uyarınca İdari Yaptırımlar,

belirtilebilir.

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları bünyesinde istihdam edilen Çevre Görevlileri tarafından mevzuata uygun verilen Çevre Eğitimleri sırasında anlatılan konu başlıklarının tümü Çevre Eğitimi Dersi olarak ifade edilir.
Çevre Eğitimi bu alanda uzman ve ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlığı kuruluşları tarafından verilmesi gereken çok önemli bir eğitimdir. Her yaştaki birey için özel olarak planlanması gereken bu eğitim süreci kalıcı hale getirecek projeler ve etkinlikler ile entegre edilerek katılımcılara sunulmalıdır.
Çevre Görevlisi Eğitimleri ne zaman düzenlenir sorusunun cevabını almak ve yıl içerisinde hangi tarihlerde eğitimlerin planlandığını öğrenmek için iletişim kanallarımızı kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
Çevre Eğitimleri sonucunda maksimum verimin alınması ve doğa dostu anlayışın kişilerin yaşamına entegre edilmesi için eğitimlerin küçük yaşlarda verilmesi çok önemlidir. Bu süreç alanında yetkin Çevre Görevlileri tarafından çocukların yaşlarına ve eğitim süreçlerine paralel olacak şekilde etkinlikler ve projeler ile planlanmalıdır.
Çevre Eğitimi toplumdaki tüm bireylerin çevre bilincinin geliştirilerek doğaya, çevreye ve yaşam alanlarına duyarlı insanların yetiştirilmesi için hayatın tüm safhalarında uygulanan temel eğitimlerden birisi olarak ifade edilebilir.

Sürdürülebilir Çevre Eğitimi bireylere Çevre Bilinci aşılama sürecinin ömür boyu ve gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklerin dahil edildiği bir planlamanın yapılması anlamı taşımaktadır.
Çevre Görevlisi Eğitimi 7 gün içerisinde tamamlanmaktadır. Çevre Görevlisi olmak isteyen kişiler kendilerine bildirilen tarih aralığında portala giriş yaparak eğitimi tamamlamak zorundadır.
Çevre Görevlisi Belgesi alacakların temel çevre bilimleri ve çevreye ilişkin kanun ve ikincil düzenlemeler konusunda yapılacak eğitim ve sınava katılmaları zorunludur.
Çevre eğitiminin temel amacı bireyin doğal ortamı algılamasını sağlamak, çevreye ilişkin değer ve davranışlarını olumlu yönde etkileyerek doğal çevreyi koruma ve kullanma ile ilgili duyarlılığı geliştirmektir.
Çevre Eğitimi okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanlarını desteklemek için zaman kaybedilmeden verilmelidir. Doğada geçirilen zaman, açık havada oynanan oyunlar, çocukların fiziksel ve motor becerilerinin gelişimini desteklerken bir çok öğrenme fırsatı sağlayarak onların bilişsel ve dil gelişimlerine de katkı sağlayabilmektedir.
Çevre Eğitimi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarına hitap eder. Toprak, su, orman gibi doğal kaynakları geliştirme ve korumaya amaçlar.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten