Çevre Danışmanlığı

Anasayfa » Hizmet » Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı çevre mevzuatlarına bağlı olarak hizmet vermesi gereken işletmeler, tesisler ve sanayi kuruluşlarının faaliyetlerini kurallara uygun şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması için yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından verilen uzmanlık gerektiren bir hizmettir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti olarak da ifade edilen bu süreç günümüzde insanların daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam alanına sahip olmasını hedeflemektedir. Dünyada birçok ülke çevre kirliliğinin önüne geçmek için firmalara regülasyonlar uygulamaya başlamışken, Çevre Danışmanlığı firmaları sayesinde işletmeler bu sürece kolayca adapte olabilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere ve Çevre Kanunu’na bağlı olarak alınan tüm bu tedbirler sonucunda yaşadığımız çevrenin daha sağlıklı bir hale gelmesi, korunması, gelecek nesillere bozulmadan bırakılabilmesi amaçlanmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre çalışmaları sırasında çevre ile etkileşim içerisinde olan tüm işletmelerin ülkemizin ilgili resmi kurumları tarafından talep edilen çevre şartnamelerine uygun olarak hizmet vermesini sağlayan, konu ile ilgili Bakanlığın iznini alıp çevre denetlemelerini gerçekleştirme yetkisine sahip olan profesyonel bir Çevre Danışmanlığı firmasıdır.

Günümüzde Çevre Kirliliği önüne geçilemeyen bir hızla artan ve her geçen gün daha ciddi sonuçlar ile karşımıza çıkan bir sorun olarak görülmektedir. Doğaya ve yaşam alanlarına doğrudan – dolaylı olarak zararı dokunacak çalışmalar yapan tüm firmalar hem yasalar gereği hem de sosyal sorumluluk bilinciyle bu konuda tedbirlerini almalıdır.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı ile işletmeniz tarafından yapılan çalışmaların genel tetkikinin yapılması, kanunlar gereği uyulması gereken kriterlerin belirlenmesi, gereken belgelendirme işlemlerinin düzenli olarak hazırlanması için Whatsapp kelimesine tıklayarak uzman personelimizle anlık mesajlaşabilirsiniz.

İhtiyaç duyabileceğiniz tüm Çevre Danışmanlığı Hizmetlerini, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064 gibi Belgelendirme Danışmanlığı Hizmetlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı firmasından alabilirsiniz. Binlerce işletmeye çözüm ortaklığı kapsamında sunduğumuz Çevre Danışmanlık Hizmetleri arasında;

 • Kanunlar Gereği Denetime Tâbi Olan İşletmelerin Tüm Çalışmalarının Çevre Mevzuatına Göre Değerlendirilmesi ve Kontrol Edilmesi
 • Güncel Çevre Mevzuatının Takibi ve Gerekli Bilgilendirmelerin Yapılması
 • Uygunluk ve Muafiyet (Kapsam Dışı) Yazıları Hazırlanması ve Başvuru Yapılması
 • Geçici Faaliyet Belgesi Başvurularının Yerine Getirilmesi
 • Çevre İzin ve Lisans Belgesi Başvuru veya Yenileme İşlemlerinin Yapılması
 • Atık Yönetimi Planı ve Endüstriyel Atık Planı Hazırlanması ve Onay Başvurusunun Gerçekleştirilmesi
 • Şirket İçi Tetkiklerin ve Eğitimlerin Yapılması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuatlarınca Belirli Periyotlarda Yapılması Gerekli Beyanların İşletme Adına Gerçekleştirilmesi
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Yapılan Denetimlerde Firmaya Refakat Edilmesi

gösterilebilir.

Çevre Danışmanlık Yönetmeliği kapsamında yukarıda belirttiğimiz başlıca hizmetler ve çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, işletmelerin çevre dostu çalışma kültürüne sahip olması için yerine getirilmesi gereken tüm kanuni yükümlülükler SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Hizmeti kapsamında birlikte çalıştığımız firmalara sunulmaktadır.

Günümüzde neredeyse tüm işletmelerin ihtiyacı haline gelmiş, yönetmelikler ve kanunlar ile uyulması resmi makamlar tarafından kesin olarak talep edilmiş Çevre Mevzuatına %100 uyumlu çalışmalar yapmak ve Çevre Danışmanlığı almak için Hemen Bizi Arayınız

Çevre Danışmanlığı Nedir

Çevre Danışmanlığı işletmelerin gerçekleştirdikleri çalışmaların “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygun olup olmadığını değerlendiren, yetkili Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından sunulan danışmanlık hizmetidir.

Çevre Danışmanlığı kapsamında faaliyetleri esnasında doğa ve çevre ile etkileşim içerisinde olan kurum, kuruluş veya işletmelere;

 • Tesislerin aylık incelemelerinin yapılması,
 • Yıllık iç tetkik programlarının düzenlenmesi ve takip edilmesi,
 • İşletme adına çevre izin belgeleri ve lisans belgeleri başvuru işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması,
 • Başvuruya ve mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporların hazırlanması,

gibi hizmetler verilmektedir.

Çevre Danışmanlığı Nedir sorusuna kapsamlı yanıtlar alabileceğiniz, uzman Çevre Görevlisi ekip arkadaşımız tarafından kaleme alınan yazımıza sarizeybekcevre.com/cevre-danismanlik-nedir bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çevre Danışmanı Kimdir

Çevre Danışmanı işletmelerin yaptıkları çalışmaların çevrenin korunması için oluşturulan mevzuata uygun olup olmadığını ve alınan tedbirlerin yeterliliğini değerlendiren; önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden, tesis içi aylık ve yıllık iç tetkik programlarını oluşturan ve düzenleyen uzmanlık sahibi görevlidir.

Çevre Danışmanı veya Çevre Görevlisi olarak adlandırılan bu meslek kolu ile ilgili tüm detayları sarizeybekcevre.com/cevre-gorevlisi bağlantısında bulunan ilgili yazımızı okuyarak edinebilirsiniz.

Çevre Danışmanlığı Yönetmeliği

Çevre Danışmanlığı Yönetmeliği Çevre Danışmanlık Hizmeti sunmak isteyen firmaların sahip olması gereken özellikleri, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 30.07.2019 Tarih ve 30847 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlükte olan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanmıştır.

Çevre Danışmanlık Firmaları sundukları tüm hizmetleri ve işletmelerin çevre mevzuatına uygun hale gelmesi için yapılması gerekenleri Çevre Yönetmeliği kapsamında yaparlar. Çevre Danışmanlığı Yönetmeliği hakkında tüm detayları öğrenmek için tıklayınız…

Neden Çevre Danışmanlığı Almalısınız

Günümüzde doğanın, yaşam alanlarının ve çevrenin korunması neredeyse tüm ülkelerin ortak problemi ve hedefi haline gelmiştir. Türkiye başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin büyük bir bölümü ortaya koydukları regülasyonlar ile işletmeleri Çevre Danışmanlığı almaya ve çevre dostu çalışmaya teşvik etmektedir.

Yürürlüğe alınan kanunlar ve yönetmelikler kapsamında, ilgili bakanlıklar ve resmi kurumların yaptığı denetimler sonucunda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan bütün işletmelerin çevre yönetim birimlerini kurmak veya Çevre Danışmanlık Firmaları ile iş birliği yaparak Çevre Yönetimi Hizmeti almaları zorunlu kılınmıştır.

Bununla birlikte Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin de en az 1 çevre mühendisini veya çevre görevlisini tam zamanlı istihdam etmesi, çevre yönetim birimi kurması veya çevre danışmanlık firmalarından Çevre Yönetimi Hizmeti alması mecburi tutulmuştur.

Günümüzde sosyal sorumluluk bilinci yüksek işletmeler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 veya Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde olmasa dahi yani herhangi bir zorunluluğu bulunmasa dahi doğayı, çevreyi, yaşam alanlarını koruma azmiyle Çevre Danışmanlık Hizmeti almayı talep etmektedir.

Kimler Çevre Danışmanlığı Verebilir

Çevre Danışmanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş danışmanlar, firmalar veya işletmelerin kendi içerisinde kuracakları çevre yönetim birimleri tarafından verilebilir. Bu alanda en sağlıklı sonuçların yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmaları ile yapılan çözüm ortaklığı ile alındığı söylenebilir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti veren kişinin veya kurumun temel amacı işletmelerin faaliyetlerini Çevre Mevzuatı’na uygun olması kriterine göre analiz etmek, ihtiyaç duyulması halinde yapılması gereken iyileştirmeleri işletmenin yerine getirmesini sağlamaktır.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 kapsamında görülen işletmeler çevre yönetim birimi veya Çevre Danışmanlık Firması, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 kapsamında görülen işletmeler ise bünyesinde istihdam edeceği çevre mühendisi, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi veya Çevre Danışmanlık Firması ile Çevre Danışmanlığı ihtiyacını giderebilir.

Çevre Danışmanlık Firması

Çevre Danışmanlık Firmaları günümüzün çalışma koşullarının ve işletmelerin faaliyetlerinin doğaya, çevreye ve insanların yaşam alanlarına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, kamu veya özel fark etmeksizin tüm kuruluşların yasalara, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmalarını sağlamak doğrultusunda sürece katkı sağlayan yetkili firmalardır.

Çevre Danışmanlık Firmaları bünyesinde çeşitli becerileri, eğitimleri, analitik deneyim ve düzenleyici uzmanlık becerilerini barındıran yetkin personelleri bulundurmaktadır. Özellikle üniversitelerin çevre mühendisliği ve çevre teknolojileri bölümlerinden eğitim almış kişileri istihdam eden bu firmalar işletmelere en doğru çözümleri sunmaktadır.

Çevre Danışmanlık Firması kamu veya özel fark etmeksizin farklı alanlarda hizmetler sunan, bu süreçte çevreyle etkileşim halinde olan işletmelerin çevresel kaygıları hakkında ayrıntılı analizler ve raporlar sunar. Bununla birlikte yapılması gereken çalışmaların denetimini yaparak sağlıklı şekilde yürütülmesini ve resmi makamlara raporlanmasını sağlar.

Çevre Danışmanlık Firması ve Çevre Görevlisi tarafından Çevre Danışmanlığı kapsamında sunulan hizmetler arasında;

 • Çevre Yönetimi,
 • Aylık Faaliyet Raporları,
 • İç Tetkik Raporları,
 • Eğitim Faaliyetleri,
 • Bildirim ve Beyanlar,
 • Sağlık Uyumu ve Güvenlik Düzenlemeleri,
 • Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği,
 • Emisyon,
 • Atık Yönetimi,
 • Toprak Kirliliği,

gösterilebilir.

Çevre Danışmanlığı Hizmeti vermek için yetkilendirilmiş firmaların özelliklerinden bahsedilen Çevre Danışmanlığı Firmaları başlıklı yazımıza sarizeybekcevre.com/cevre-danismanlik-firmalari bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla yürütülen, farklı alanlarda çalışmalar yapan işletmelerin faaliyetleri sırasında çevrenin korunmasının amaçlandığı düzenleme, denetleme ve raporlamaların bütünüdür.

Çevre Danışmanlık Hizmeti sunan Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından işletmelere sağlanan kolaylıklar, avantajlar ve destek verilen konuları kapsamlı olarak;

 • İlgili Bakanlığa ait online modüllere kayıt yapılmasına yardımcı olunur,
 • İşletme için gerekli olan ÇED Raporu veya ÇED muafiyet belgesinin alınması için gerekli işlemler ve yazışmalar yapılır,
 • Bu süreçte gerekli evraklar eksiksiz ve tek seferde kabul edilecek şekilde hazırlanır,
 • Gürültü ve Emisyon muafiyet başvurusu yapılır,
 • Bununla birlikte emisyon ölçümlerinin yapılarak atık suları arıtma onayının alınması sürecine rehberlik edilir. Sağlıklı ve düzenli iş alış şeması oluşturulur.
 • Kuruluşun ÇED ile ilgili tüm çalışmaları danışmanlık firmasının sorumluluğunda yürütülür.
 • İşletmenin atıklarıyla ilgili İl Müdürlükleri ile yapılacak izin ve diğer yazışmaları yerine getirir. Yani kurumların çevreyi koruma konusunda çözüm ortağı olarak çalışır.
 • Atık Yönetimi sürecini (tıbbi atıklar, atık yağlar, tehlikeli atıklar, atık sahasının düzenlenmesi, atıkların izinli firmalara verilmesi gibi) ve gerekli tüm yazışmaları yürütür.
 • Çevre tatbikatlarının yapılmasını ve tüm çalışanların eğitilmesini sağlar.

şeklinde belirtilebilir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Alma Zorunluluğu

Çevre Danışmanlığı Hizmeti alması zorunlu olan işletmeler 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğince belirlenmiştir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 veya Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde olan kuruluşların Çevre Danışmanlık Hizmeti alması zorunlu kılınmıştır.

Bununla birlikte günümüzde yönetmelikler ile zorunluluğu olmasa dahi sosyal sorumluluk bilinciyle Çevre Danışmanlığı alan binlerce işletme bulunmaktadır. Eğer sizinde işletmeniz veya tesisiniz faaliyet sürecinde hava kirliliğine, su kirliliğine, toprak kirliliğine ve gürültü kirliliğine neden oluyorsa, atık bertaraf ve geri kazanım faaliyetlerinde bulunan bir tesise sahipseniz Çevre Danışmanlık Hizmeti almanız gerekmektedir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Almama Cezası

Çevre Danışmanlığı Hizmeti yönetmelikler ve ilgili kanunlar ile zorunlu hale getirilmesine rağmen bu çalışmaları yaptırmayan işletmelere çok ciddi para cezalara ve ilerleyen süreçte lisans iptalleri yapılmaktadır.

Örnek vermek gerekirse Çevre Danışmanlık Hizmeti alması zorunlu olduğu halde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık Firmalarından destek almayan işletmelere 2021 yılında 16.082 TL idarî para cezası kesilmektedir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı Konusunda Neler Yapıyor

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak kişileri ve kurumları sürdürülebilir bir yaşam için çevrenin nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirmeyi misyon olarak edindik. Çevre Danışmanlığı sunduğumuz işletmelere çevre dostu uygulamaları ve sürdürülebilir atık yönetimi çözümlerini sunmaya gayret gösteriyoruz.

Çevre Danışmanlık Hizmeti için yapılacak çalışmaları, uygulamaları ve eğitimleri sadece yasal bir zorunluluk olarak görmeyen ekibimiz bu süreçte dokunduğu her bireyin sosyal bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Modern teknolojinin sunduğu dijital imkanları da çalışmalarına dahil eden firmamızın sunduğu çözümler sayesinde daha az enerji, zaman ve maliyetle daha verimli ve optimize edilmiş projeler yürütülmesi mümkün olmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firmasının uzman ekibi ve bilgi birikimi sayesinde sizlerde yasal yükümlülüklere %100 uyum sağlayabilir, sıfır atık uygulamalarını kolayca hayata geçirebilir ve faaliyetlerinizin kusursuz şekilde devam etmesini sağlayabilirsiniz. Hemen Bize Ulaşarak randevu alıp Çevre Danışmanlığı ve atık yönetiminde dijital çözümlerden ve optimum çalışma ortamından faydalanabilirsiniz.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması tarafından sunulan temel Çevre Danışmanlık Hizmetleri arasında;

 • Çevre Yönetimi
 • ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası
 • Çevre Lisansları ve İzinleri
 • Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
 • Atık Su Arıtma Sistemleri
 • Atık Yönetimi
 • Hava, Su ve Toprak Kirliliği
 • Sağlık Uyumu ve Güvenlik Düzenlemeleri
 • Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği
 • Madencilik Faaliyetleri
 • Aylık Faaliyet Raporları
 • İç Tetkik Raporları
 • Bildirim ve Beyanlar
 • Eğitim Faaliyetleri

gösterilebilir.

Çevre Danışmanlık Hizmetinden Nasıl Yararlanılır

Çevre Danışmanlığı prosedürüne uygun faaliyetler gerçekleştirmek ve yetkili bir firma aracılığıyla Çevre Danışmanlık Hizmeti almak için öncelikle yetkin, güven duyulan bir ekiple irtibat halinde olmalısınız.

Çevre Danışmanlığı kapsamında öncelikle işletmenin çevre mevzuatı gereğince yükümlülük kontrolü yapılarak faaliyetlerin uygunluğu test edilir. Yapılan çalışmaların çevre üzerindeki olumsuz etkileri tespit edildikten sonra bu duruma yol açan davranışlar düzenlenir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak işletmenizin çevre mevzuatına ve çevre danışmanlığı yönetmeliğine uygun hareket etmesi için yapılan tüm çalışmalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne tarafımızca bildirilir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla yürütülen, farklı alanlarda çalışmalar yapan işletmelerin faaliyetleri sırasında çevrenin korunmasının amaçlandığı düzenleme, denetleme ve raporlamaların bütünüdür.
Çevre Danışmanlık Firması günümüzün çalışma koşullarının ve işletmelerin faaliyetlerinin doğaya, çevreye ve insanların yaşam alanlarına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, kamu veya özel fark etmeksizin tüm kuruluşların yasalara, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmalarını sağlamak doğrultusunda sürece katkı sağlayan yetkili firmalardır.
SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması tarafından sunulan temel Çevre Danışmanlık Hizmetleri arasında;

• Çevre Yönetimi
• ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası
• Çevre Lisansları ve İzinleri
• Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri
• Atık Su Arıtma Sistemleri
• Atık Yönetimi
• Hava, Su ve Toprak Kirliliği
• Sağlık Uyumu ve Güvenlik Düzenlemeleri
• Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği
• Madencilik Faaliyetleri
• Aylık Faaliyet Raporları
• İç Tetkik Raporları
• Bildirim ve Beyanlar
• Eğitim Faaliyetleri

gösterilebilir.
Çevre Danışmanlığı işletmelerin çalışmaları sürecinde gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa ve çevre bırakılması için uyması gereken kuralları içermektedir. Çevre Kirliliğinin önüne geçilmesi ve yaşam alanlarının korunması için Çevre Danışmanlığı hayati önem taşımaktadır.
Çevre Danışmanlık Eğitimi gerçekleştirdiği faaliyetleri yetkili Çevre Danışmanlık Firması tarafından kontrol edilen işletmelerin aynı zamanda çalışanlarının sosyal bilincini ve çevreyi koruma yeteneklerinin geliştirilmesi için uzman Çevre Görevlileri tarafından verilen eğitimlerdir.
Çevre Danışmanlığı alması zorunlu olan işletmeler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde belirtilmiştir. Bununla birlikte belirtilen listelerde olmasa dahi sosyal sorumluluk bilinci yüksek her kuruluşun doğayı, çevreyi ve yaşam alanlarını korumak için Çevre Danışmanlığı Hizmeti alması vicdanen zorunludur denilebilir.
Çevre Danışmanlığı uygulamaları basitçe işletmelerin çalışmaları esnasında doğaya ve çevreye zarar vermesini engelleyen kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları da işletmelerin faaliyetleri sırasında çalışanların herhangi bir zarar görmesinin engellendiği kurallar bütünüdür.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı ve SARIZEYBEK İş Sağlığı ve Güvenliği olarak her iki konuda da ilgili bakanlıklardan aldığımız yetki, uzman personel kadromuz ve süreci yönetme becerimiz ile işletmelere birbiriyle entegre bu iki durum hakkında birlikte danışmanlık hizmeti sunabilen ender firmalardan birisiyiz.
Çevre Danışmanlığı belirli prosedürler eşliğinde yapılması gereken uygulamalar bütünüdür. Uzman personeller eliyle takip edilen bu süreç ilgili bakanlık tarafından ilan edilen teknik şartnameler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Çevre Danışmanlık Hizmeti verme hakkına sahip firmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve ilan edilmiştir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten