Ortam Ölçümleri ve Periyodik Kontroller

Anasayfa » Ortam Ölçümleri ve Periyodik Kontroller

PERİYODİK TEST VE KONTROLLER

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Dönüşüm Mühendislik olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

Yasal Dayanak
25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan; İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin aşağıda bilgi verilmiştir.

KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
Kontrol Periyodu: Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, (Standartlarda süre belirtilmemişse) Yılda Bir yapılmalıdır.

Yapılan Test ve Muayene Adı:
Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,
Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,
Monoray Vinç Periyodik Kontrolü,
Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,
Kule Vinç Periyodik Kontrolü,
Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,
Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,
Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,
Caraskal Periyodik Kontrolü,
Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,
Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,
Forklift Periyodik kontrolü,
Lift Periyodik Kontrolü,
Transpalet Periyodik kontrolü,
Halat & Sapan Kontrolleri,
Platform Periyodik Kontrolü,
Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü,
Tezgâhların Periyodik Kontrolü.

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLÜ

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
Kontrol Periyodu: Basınçlı Kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak Yılda Bir yapılmalıdır.

Yapılan Test ve Muayene Adı:
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,
Boyler Periyodik Kontrolü,
Kompresör Periyodik Kontrolü,
Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,
Hidrofor Periyodik Kontrolü,
Otoklav Periyodik Kontrolü,
Emniyet Valfi Kontrolü,
Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri
(Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı)

ELEKTRİK KONTROLLERİ

İlgili Mevzuat: Elektrik Tesislerinde Toprak lamalar Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24500
Kontrol Periyodu:
1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,
2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
a) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
b) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4) Sabit olmayan tesisler için:
a) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
b) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan iş yerleri ve işlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Yapılan Test ve Muayene Adı:
Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,
Paratoner Topraklama Kontrolü
İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
Kontrol Periyodu: Yılda Bir

Yapılan Test ve Muayene Adı:
Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İlgili Mevzuat: Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721
Maruziyetin Belirlenmesi:
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:
Ø Ortam Gürültüsü Maruziyet Ölçümü,
Ø Dozimetrik Gürültü Maruziyet Ölçümü
Ø Gürültü Haritası Çıkartılması

İlgili Mevzuat: *İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 17.07.2013/28710
* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
Maruziyetin Belirlenmesi:
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,
b)Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:
Aydınlatma Ölçümü – Gündüz
Aydınlatma Ölçümü – Gece
Termal Konfor Ölçümü
(sıcaklık, nem, hava akım hızı)

İlgili Mevzuat: Tozla Mücadele Yönetmeliği
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 05.11.2013/28812
Maruziyetin Belirlenmesi:
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,
b) İş yerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda,

Ölçüm Adı:
Ø Ortam Tozu Maruziyet Ölçümü
Ø Dozimetrik Toz Maruziyet Ölçümü

İlgili Mevzuat: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:12.08.2013/28733
Maruziyetin Belirlenmesi: Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda,
b) İş yerinde çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda

Ölçüm Adı:
Gaz ve Buhar Maruziyet Ölçümü

İlgili Mevzuat: Çalışanların Titreşim İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743
Maruziyetin Belirlenmesi: Ölçüm Hizmetleri aşağıdaki hallerde tekrarlanacaktır.
a) Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda

Ölçüm Adı:
El-Kol Titreşim Maruziyet Ölçümü
Tüm Vücut Titreşim Maruziyet Ölçümü

İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik Kontrolü, Vinç Periyodik Kontrolü, Caraskal Periyodik Kontrolü, Asansör Periyodik Kontrolü, Forklift Periyodik kontrolü, Topraklama Test ve Kontrolleri, Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri, Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Dönüşüm Mühendislik olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.
25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan;İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir.
Kaldırma makineleri ve araçlarının test ve kontrolleri, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, frenler ve otomatik durdurucular, (standartlarda süre belirtilmemişse) yılda 1 kez yapılmalıdır.
- Köprü Vinç Periyodik Kontrolü,
- Tavan Vinç Periyodik Kontrolü,
- Monoray Vinç Periyodik Kontrolü,
- Pergel Vinç Periyodik Kontrolü,
- Kule Vinç Periyodik Kontrolü,
- Mobil Vinç Periyodik Kontrolü,
- Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü,
- Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü,
- Caraskal Periyodik Kontrolü,
- Yük Asansörü Periyodik Kontrolü,
- Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü,
- Forklift Periyodik kontrolü,
- Lift Periyodik Kontrolü,
- Transpalet Periyodik kontrolü,
- Halat & Sapan Kontrolleri,
- Platform Periyodik Kontrolü,
- Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü,
- Tezgâhların Periyodik Kontrolü.
Basınçlı kapların test ve kontrolleri; imalinin bitiminden sonra ve monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce veya yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri halinde ise tekrar kullanmaya başlanmadan önce ve herhalde periyodik olarak yılda 1 kez yapılmalıdır.
- Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,
- Boyler Periyodik Kontrolü,
- Kompresör Periyodik Kontrolü,
- Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
- Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,
- Hidrofor Periyodik Kontrolü,
- Otoklav Periyodik Kontrolü,
- Emniyet Valfi Kontrolü,
- Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri
- (Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı)
1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,
2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,
3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
a) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,
b) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,
4) Sabit olmayan tesisler için:
a) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,
b) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.
5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan iş yerleri ve işlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan iş yerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.
- Makine Bazlı Topraklama Kontrolü,
- Paratoner Topraklama Kontrolü,
- Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü

E-Bülten