Acil Durum Eylem Planı

Anasayfa » Blog » Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı ; çalışanların belirli bir senaryo karşısında karşılaşabilecekleri olaylara hazırlıklı olmalarına yardımcı olur. Tatbikatlar şirketlere Acil Durum Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlama fırsatı verir.

Sarızeybek OSGB olarak Acil Durum Eylem Planı’na dahil edilmesi gereken tüm başlıklar hakkında şirketlere gerçek zamanlı bilgi ve destek vermektedir. Hazırlanan eylem planı sonrası yapılan tatbikatlar ile şirketler, planlarının etkinliğini anlayabilir, iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir ve personelinin hazırlıklı olmasını sağlayabilirler.

Acil Durum Eylem Planının Önemi

Acil durumlar planları uygulamaya konulana dek geçerli kabul edilmez ve uygulanabilir olduğu kanıtlanamaz. Tatbikatlara katılanlar rolleri hakkında farkındalığa sahip olur ve yaşamı tehdit edecek gerçek senaryolarda daha soğukkanlı kalmalarını sağlar.

Acil Durum Eylem Planı ve Tatbikatlar çalışanların hatalarını yakalamak için yapılmaz. Kağıt üzerinde planlanan prosedürlerin uygunluğunu test eder. Personel hazırlıksız ise eğitim eksiklikleri giderilir.

Tatbikatın en önemli amacı, insanları acil eylem durumunda üstlendikleri roller konusunda daha rahat hissetmelerini sağlamak ve morallerini artırmaktır. Planda eksiklikler görülürse kısmi yenilemeler yapılabilir.

Acil Durum Eylem Planı Aşamaları

Doğal afet ve acil durumlarda yönetim dört ayrı aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

  • Hazırlık,
  • Zarar azaltma,
  • Müdahale,
  • İyileştirme aşamalarıdır.

Bizler bu noktada acil durum yönetim sistemimizde esnek bir şekilde planlama yaparak hazırlamış olduğumuz planlar, formlar, kontrol listeleri, formlar, talimatlar ve senaryolar ile kurumsal çözüm arayan kişilere hizmet vermekteyiz.

Sarızeybek OSGB olarak işletmelerinizin Acil Durum Eylem Planı , sertifikalı ilk yardım eğitimi ve tahliye tatbikatları ve yangın söndürme gibi ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde sizlere sunuyoruz.

İş yerlerinde yer alan yanıcı ve patlayıcı maddeleri koruyabilme, dokümanların ve talimatların hazırlanabilmesi için gerekli olan tüm tedbirleri önceden planlayarak hareket ediyoruz. Deprem, yangın ya da beklenmeyen herhangi bir doğal afet meydana geldiği zaman saniyelerin bile ne kadar değerli ve kritik olduğunun bilincindeyiz.

Acil Durum Eylem Planı sayesinde işletmelerinizin acil durumlara karşı tepkime süresi olarak minimum seviyelerde uygulamaya geçiyor olması maddi ve manevi açıdan sizleri büyük bir avantaja geçiriyor.

Acil durum planlarının eğitimi ve yangın tahliye planı tatbikatlarından elde ettiğimiz tüm sonuçlarımızı risk analizi çalışmalarımızda da değerlendirerek araç, gereç ve teçhizat eksiklerinizi tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlıyoruz.

Acil Durum Eylem Planının Geçerlilik Süresi

Hazırlanan planın geçerliliği mevzuatlarca belirlenmiştir. Buna göre bir plan, şirketin tehlike sınıfına göre şu kategorilere ayrılır;

  • Az tehlikeli iş yerleri 6 yılda 1 kez ,
  • Tehlikeli iş yerleri 4 yılda 1 kez ,
  • Çok tehlikeli iş yerleri 2 yılda en az 1 kez eylem planını yenilemekle yükümlüdür.

E-Bülten