Blog

ÇEVRE Danışmanlık Hizmeti Nedir
ÇEVRE Danışmanlık Hizmeti Nedir Kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğun...
Periyodik Kontrol
Periyodik Kontrol ; makine veya iş ekipmanı kullanılan her işyerlerinde yapılması gereken ve makine ...
Ortam Ölçümleri
Ortam Ölçümleri ; “İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” gereği işve...
İşyeri Hekimi
İşyeri Hekimi ; personellerin sağlık raporlarını düzenleyerek çalışanların işyeri ortamında sağlık g...
İş Güvenliği Uzmanı
İş Güvenliği Uzmanı Nedir? İş Güvenliği Uzmanı; iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak için e...
Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD)
Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) ; 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalı...
Acil Durum Eylem Planı
Acil Durum Eylem Planı ; çalışanların belirli bir senaryo karşısında karşılaşabilecekleri olaylara h...

E-Bülten