Çevre Görevlisi

Anasayfa » Çevre » Çevre Görevlisi

Çevre Görevlisi işletmelerin faaliyetleri sırasında çevre kirliliğine neden olacak çalışmaları ile ilgili gerekli denetimleri yapan, firmaların Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren yönetmeliklere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan yetkili kişidir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Görevlisi Belgesi sayesinde bu konuda yetkin bir birey haline gelen Çevre Görevlileri işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu ve tesislerde alınan önlemlerin etkin şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirip, tesis içi senelik denetim programlarını düzenlerler.

Çevre Görevlileri işletmelerin çalışmaları esnasında koruma ve düzenleme faaliyetleri ile ilgilenerek uygulamaların orası risklerini analiz ederler. Çevre Yönetmeliği esasına dayanarak tesis veya fabrika bünyesindeki sorumluluklarını yerine getirirler.

Çevre Görevlisi olarak hizmet veren kişilerin sorumlulukları arasında;

 • İşletme faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak ilerlemesini sağlamak,
 • Tesis ve ekipmanların periyodik denetimlerini yapmak,
 • Şirket içi yıllık denetimleri gerçekleştirmek,
 • İşletmelerin hazırlaması gereken yıllık raporları düzenlemek,
 • Çalışanlara Çevre Eğitimleri vererek Çevre Bilincini arttırmak,
 • Resmi kurumlarla görüşme ve yazışmaları gerçekleştirmek,

gösterilebilir.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı olarak bünyemizde hizmet vermekte olan uzman çevre görevlileri sayesinde işletmelerin yasalar ve yönetmeliklerle belirlenen tüm hususları eksiksiz bir şekilde tamamlamasına yardımcı olmaktayız.

Sizde Çevre Yönetmeliği kapsamında yerine getirmeniz gereken durumlar hakkında Çevre Danışmanlık Hizmeti almak ve faaliyetlerinizi mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek için Hemen Bize Ulaşabilirsiniz…

Çevre Görevlisi Belgesi

Bireylerin işletmelerde veya Çevre Danışmanlık Firmalarında Çevre Görevlisi olarak istihdam edilebilmeleri için yetkin olduklarını belirten ve sahip olmaları gereken sertifika Çevre Görevlisi Belgesi olarak adlandırılmaktadır.

Çevre Görevlisi olabilmek için gerekli şartları sağlayan kişiler ilgili Bakanlık tarafından yaptırılan sınavda 70 ve üzeri puan almaları halinde başarılı sayılarak Bakanlık tarafından verilen Çevre Görevlisi Belgesi ne sahip olmaya hak kazanırlar.

Bununla birlikte Çevre Mühendisleri ve Çevre Mühendisliği bölümünde lisansüstü eğitim yapan bireyler talep etmeleri halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan Çevre Görevlisi Sertifikası sahibi olabilirler. Ayrıca ilgili Bakanlığın  taşra  ve merkez teşkilatlarında çevresel etki  ve çevre yönetimi analiz edilmesi ile alakalı teknik departmanlarda;

 • Çevre ve orman uzmanı, şube müdürü ya da 4 senelik üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olan teknik personel olarak minimum 5 sene görev yapanlar,
 • İl müdürü, il müdür yardımcısı, daire başkanı ve üstü makamlarda minimum 3 sene boyunca görevde bulunanlar,

talep etmeleri halinde sınav ve ücrete bakılmaksızın Çevre Görevlisi Belgesi sahibi olurlar.

Çevre Görevlisi Belgesi Kapsam Süresi

Çevre görevlisi belgesi sahip olan kişiler yılda en az bir kez olmak üzere ilgili bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından eğitim verilir. Yani çevre görevleri yılda en az bir kez çevre görevi eğitimine katılmak ile yükümlüdür.

Çevre Görevlisi Belgesi, Çevre Danışmanlığı Yeterlik Belgesi ve Çevre Yönetim Birimi Belgesi ilgili Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra 4 yıllık boyunca geçerliliğini korumaktadır.

Çevre Görevlisi Belgesi Nasıl Alınır

Çevre Görevlisi olmak ve işletmelere Çevre Danışmanlık Hizmeti sunabilmek isteyen bireyler Çevre Görevlisi Belgesi sahibi olmalıdır. Çevre Görevlisi Sertifikası olarak da bilinen bu belge üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği bölümleri başta olmak üzere Mühendislik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Veterinerlik gibi bölümlerden mezun olan kişiler tarafından alınabilmektedir.

Bununla birlikte ilgili Bakanlık tarafından yayınlanan Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan kişiler yetkili Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından düzenlenen Çevre Görevlisi Eğitimini tamamladıktan sonra sınavda başarılı olmaları halinde Çevre Görevlisi Belgesi sahibi olabilir. Kişilerin Çevre Danışmanlığı ve Çevre Yönetim Hizmeti verilebilmesi için Çevre Görevlisi Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Çevre Görevlisi Eğitimi

12 Kasım 2010 yılı 27757 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış olan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık kuruluşları konusunda yönetmelik gereği Çevre Görevlisi olmak için kişilerim mevzuatta belirtilen üniversitelerden eğitim almaları veya yetkili kurumlar tarafından düzenlenen Çevre Görevlisi Eğitimi sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

Çevre Eğitimi kapsamında kursu olan bireylere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde uygulanacak sınavda başarılı sonuç elde edebilmeleri için gereken teknik bilgiler ve mevzuatlar öğretilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve kuruluşlar arasında önemli bir merkezde yer edinecek olan Çevre Görevlilerinin alacağı Çevre Görevlisi Eğitimi hizmet verdikleri firmaların Çevre İzin ve Lisans sistemlerini oluşturmaları, geliştirmeleri ve devamlılığını sağlamaları için büyük katkı sağlayacaktır.

Çevre Görevlisi Eğitimi Ne Zaman

Çevre Görevlisi olmak isteyen bireyler alacakları eğitimin geliştirilen portal sayesinde uzaktan gerçekleştirme seçeneğinin olması sayesinde zaman, maliyet ve konfor konusunda ciddi rahatlığa kavuşmaktadır.

Uzaktan eğitim olarak da alınabilen Çevre Görevlisi Eğitimi sürecinde kursiyerler 7 / 24 ders notlarını erişebilmektedir. Eğitimin tamamlanması ile birlikte verilen E – Sertifika Çevre Görevlisi Belge Başvurusu sırasında kullanılmaktadır.

Çevre Görevlisi Eğitimi hangi tarihlerde düzenleniyor konusunda bilgi sahibi olmak isteyen kişiler en doğru yanıtı İletişim kanallarımızı kullanarak yetkili personellerimizle görüşüp alabilirler.

Çevre Görevlisi Eğitimi İçeriği

Çevre Görevlisi Eğitimi ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlığı kurumları aracılığıyla verilebilen ve ortalama bir haftalık süreçte tamamlanan uzmanlık eğitimleridir. Bu eğitimin konu başlıklarını günlük olarak detaylı şekilde belirtmek gerekirse;

 1. Gün
 • Su kirliliği
 • Su kirliliği kaynakları
 • Atık su arıtım yöntemi
 • Atık su karakterizasyonları
 • Su ve atık su numune alma esasları
 • Arıtma çamurları ve yok etme yöntemleri
 • Çevre kirliliği ve atmosferik çevrimlere genel bakış
 • İçme suyu arıtım yöntemleri ve örnek arıtım şemaları
 • Arıtma çamurları ve su kirliliği kontrol mevzuatı konusunda bilgilendirme
 • İçme suyu nitelikleri kalite parametreleri ve kirleticileri sağlığa etkiler
 1. Gün
 • Hava kirliliği
 • Gürültü kirliliği
 • Gürültü kirliliği kaynakları
 • Hava kirliliği kontrol yolları
 • Gürültü kirliliği kontrol etme yolları
 • Hava kirliliği kaynakları ve sınıflara ayrılması
 • Hava kirliliği kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme
 • Gürültü kirliliği kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme
 1. Gün
 • Katı atıkların nitelikleri
 • Katı atık kontrol yolları
 • Tehlike arz eden atıkların kontrol yolları
 • Toprak kirliliği kaynakları ve kontrol yolları
 • Katı atık kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme
 • Tehlike arz eden atıklar ve atıkların sınıflara ayrılması
 • Toprak kirliliği kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme
 • Tehlike arz eden atıkların kontrol mevzuatı konusunda bilgiler verme
 1. Gün
 • Çevresel tehlike yönetmeliklerine genel bakış
 • Çevre inceleme yönetmeliği
 • Çevresel etki analiz etme yönetmeliği
 • Bitkisel atık yağların kontrol edilme yönetmeliği
 • Hafriyat ve yıkıntı atıklarının kontrol edilme yönetmeliği
 • Çevre görevlisi ve danışman kuruluşlar konusunda yönetmelik
 • Çevre yasasınca alınması gereken izin ve lisanslar yönetmeliği
 1. Gün
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının düzenlemiş olduğu Çevre Görevlisi sınav suallerinin analiz edilmesi
 • Soru cevap yapılması

şekilde açıklayabiliriz.

Çevre Görevlisi Sınavı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işletmeler ile resmi kurumlar arasında yürütülecek işlerin bu alanda uzman kişiler tarafından planlanması, resmi yazışmaların yapılması sürecinin yetkin personeller eliyle gerçekleştirilmesi için Çevre Görevlisi Sınavı sonucunda başarı sağlamış kişilerin bu hizmeti verebilmesini istemektedir.

Çevre kanunu kapsamında yerine getirilecek görevlerin ve yürütülecek sürecin hatasız şekilde ilerlemesi, tüm işlemlerin mevzuata uygun olarak tamamlanması için Çevre Görevlisi olmak isteyen bireyler sınava tabi tutulmaktadır.

Bakanlıklar bu tür sınavları MEB veya ÖSYM aracılığı ile yaparak sınavın profesyonel şekilde uygulanması ve değerlendirmesini istemektedir. Çevre Görevlisi sınavında 100 üzerinden 70 başarı puanı olarak kabul edilmektedir. Elbette istihdam sürecinde bazen farklı koşullar da istenebilmekte ancak genelde sınavın geçerlilik süresi 1 yıl olmaktadır.

Çevre Görevlisinde Olması Gereken Özellikler

Çevre Görevlisi olarak istihdam edilen personellerden işletmelerin talep ettiği temel durum planlı ve disiplinli bir şekilde çalışmalarıdır. Çünkü işletmeler çalışmaları esnasında mevzuata aykırı faaliyetler sergilemesi halinde ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle her işletme Çevre Görevlisinin tüm sürece hakim olmasını arzu etmektedir.

Bununla birlikte Çevre Görevlisi olarak istihdam edilen kişilerden firmaların beklentileri arasında;

 • Ekip çalışmasına uygun olması,
 • İyi seviyede yabancı dil bilmesi,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olması,
 • Seyahate engel bir durumu bulunmaması,
 • Ehliyet sahibi olması ve aktif araç kullanabilmesi,

bulunmaktadır.

Çevre Görevlisi olmak ve bu alanda istihdam edilmek isteyen bireylerin aklındaki soruların yanıtlarını alabilecekleri, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti alması yani Çevre Görevlisi istihdam etmesi gereken işletmelerin de merak ettikleri konuların yanıtlarını bulabilecekleri yazımızı burada tamamlıyoruz.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı bünyesinde hizmet veren çevre görevlisi tarafından kaleme alınan bu yazımızda kaynak olarak faydalanılan, Bakanlık sitesinde bulunan bilgilere ced.csb.gov.tr/cevre-muhendisi-yetkilendirilmis-kisi linkine kullanarak ulaşabilirsiniz.

Çevre Görevlisi işletmelerin çevreyle ilgili mevzuatlara uygun çalışmalar yapıp yapmadığını denetleyen, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayan, tesislerin yıllık çevre denetim raporlarını hazırlayan, işletme ile ilgili Bakanlık arasında köprü görevi gören uzmanlardır. Çevre Görevlileri devlet kurumlarında istihdam edilebildiği gibi özel sektörde de çalışabilirler.
Çevre Mühendisleri ve Çevre Mühendisliği bölümünde lisansüstü eğitim yapan bireyler talep etmeleri halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan Çevre Görevlisi Belgesi sahibi olabilirler.
Bireylerin işletmelerde veya Çevre Danışmanlık Firmalarında Çevre Görevlisi olarak istihdam edilebilmeleri için yetkin olduklarını belirten ve sahip olmaları gereken sertifika Çevre Görevlisi Belgesi olarak adlandırılmaktadır.
Çevre Görevlisi Belgesi bireylerin yetkinliğini kanıtlayarak çevre yönetmeliğine uygun çalışmalar yapabilmeleri için işletmelere danışmanlık hizmeti vermesini sağlar.
Hayır… İşletmelere Çevre Danışmanlık hizmeti sunmak isteyen kişiler Çevre Görevlisi Belgesi sahibi olmalıdır.

E-Bülten