Çevre Danışmanlık Firmaları

Anasayfa » Çevre » Çevre Danışmanlık Firmaları

Çevre Danışmanlık Firması insanların yaşam alanlarını, doğayı ve çevreyi doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyecek faaliyetlerde bulunan işletmelerin yönetmelik gereği alması gereken Çevre Danışmanlık Hizmetlerini sunan ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardır.

Günümüzde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 veya Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde olan kuruluşların Çevre Danışmanlık Hizmeti alması zorunlu kılınmıştır. Bu hizmeti en sağlıklı, başarılı ve kusursuz şekilde alabileceği yöntem Çevre Danışmanlık Firmaları olarak bilinmektedir.

Çevre Danışmanlık Firması Çevre İzin ve Lisans süreci ile Çevre Yönetimi konusunda yetkin, hizmet yeterliliğine sahip kuruluşlar olarak ifade edilirler. Yasal hükümler ve yönetmelikler gereği Çevre Danışmanlığı alması gereken tüm işletmeler en garanti ve kolay çözüm olarak Çevre Danışmanlık Firmaları ile çalışmayı görmektedir.

Çevre Danışmanlık Firması olabilme ve Çevre Danışmanlığı konusunda işletmelerin yasal ihtiyaçlarını giderme hakkını edinebilme için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve ilan edilmiş bir kuruluş olunması gerekmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ” hükümleri kapsamında Çevre Yönetimi ile Çevre İzin ve Lisans Başvuru Hizmeti alanlarında yetkinlik sahibi olmuş firmalara Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) verilmektedir.

12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete’de “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ” adıyla yürürlüğe giren bu yönetmelik, 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre Danışmanlık Firmaları hakkında detayların verildiği resmi ilanlardır.

Bu yönetmelik doğrultusunda Çevre Danışmanlık Firması bünyesinde çalışacak çevre görevlilerinin nitelikleri, görevleri, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik belgesinin verilmesi, denetlenmesi, yeterlik belgesinin askıya alınması ve iptali ile ilgili konularını kapsamaktadır.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak bünyesinde alanında uzman çevre görevlileri bulunduran, Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi sahibi olmuş ve binlerce işletmenin Çevre Yönetmeliği doğrultusunda çalışmasına yardım sağlamış yetkin bir kuruluşuz.

Sizlerde Çevre Danışmanlığı konusunda işletmenizin yerine getirmesi yönetmelik ile zorunlu kılınan durumları Hemen Bize Ulaşıp randevu alarak öğrenebilir, Whatsapp a tıklayıp yetkili personelimiz ile görüşüp ihtiyaçlarınıza en doğru yerde çözüm bulabilirsiniz..

Çevre Danışmanlığı Nedir

Çevre Danışmanlığı işletmelerin gerçekleştirdikleri çalışmaların “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında uygun olup olmadığını değerlendiren, yetkili Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından sunulan danışmanlık hizmetidir.

Çevre Danışmanlığı kapsamında faaliyetleri esnasında doğa ve çevre ile etkileşim içerisinde olan kurum, kuruluş veya işletmelere;

 • Tesislerin aylık incelemelerinin yapılması,
 • Yıllık iç tetkik programlarının düzenlenmesi ve takip edilmesi,
 • İşletme adına çevre izin belgeleri ve lisans belgeleri başvuru işlemlerinin yapılması ve takibinin sağlanması,
 • Başvuruya ve mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporların hazırlanması,

gibi hizmetler verilmektedir.

Çevre Görevlisi Nedir

Çevre Görevlisi işletmelerin yaptıkları çalışmaların çevrenin korunması için oluşturulan mevzuata uygun olup olmadığını ve alınan tedbirlerin yeterliliğini değerlendiren; önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden, tesis içi aylık ve yıllık iç tetkik programlarını oluşturan ve düzenleyen uzmanlık sahibi kişidir.

Çevre Danışmanı olarak da ifade edilen kişiler üniversitelerin ilgili bölümlerinden (çevre mühendisliği gibi) mezun olduktan sonra Çevre Danışmanlığı Yönetmeliği konusuna ve Çevre Yönetim Sistemine hakim olduktan sonra işletmelere Çevre Danışmanlığı konusunda destek vermektedir.

Çevre Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar

Çevre Danışmanlık Firması temelde çözüm ortaklığı sunduğu işletmelerin Çevre Danışmanlığı Yönetmeliğine uygun çalışmalar yapmasını sağlayarak çevre kirliliğine engel olur. Çevre Danışmanlık Firmaları tarafından sunulan hizmetler bir yandan yasal prosedürlerin yerine getirilmesini sağlarken diğer yandan doğayı, çevreyi ve dünyayı korur.

Çevre Danışmanlık Firması tarafından sağlanan destek 30.07.2019 Tarih ve 30847 Sayılı Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğince Çevre Yönetim Hizmeti olarak da ifade edilebilmektedir. Firma tarafından verilen danışmanlık kapsamında faaliyet gösteren tesis ayda en az 1 ila 2 kez ziyaret edilmelidir. Bu ziyaretler sonrasında tesisin Çevre Mevzuatları kapsamında değerlendirmesi yapılarak Aylık Faaliyet Raporu hazırlanır.

İşletme çalışanlarının Çevre Danışmanlığı Yönetmeliği kapsamında eğitimlerinin yapılması yine Çevre Danışmanlık Firmaları görevleri arasındadır. Bununla birlikte tesiste oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atıkların yönetimine ilişkin Atık Yönetim Planı hazırlanmalıdır. İşletmenin Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinde kaydı oluşturulmalı ve bu sistem üzerinden aylık – yıllık beyanlar yapılmalıdır.

Çevre Danışmanlık Firmaları işletmelerin çalışmaları sırasında ve sonrasında çevreye zarar vermemesini sağlamayı kendilerine hedef olarak edinirler. Günümüzde farklı sektörlerde fabrika sahibi olan kişiler, yer altı kaynakları üzerine çalışmalar yapan işletmeler, madencilik faaliyetleri gösteren kuruluşlar faaliyetleri esnasında çevreye herhangi bir zarar vermediklerini resmi makamlara doğru bir raporlama süreciyle kanıtlamak zorundadır.

Çevre Danışmanlık Firmaları Sorumlulukları Nelerdir

Çevre Danışmanlık Firması işletmelerin herhangi bir cezai işleme maruz kalmadan çalışmasını sağlamayı ve doğanın, çevrenin, yaşam alanlarının faaliyetlerde hiçbir zarara uğramamasını aynı anda öncelik haline almış kuruluşlardır. Bu sürecin başarılı bir şekilde devam edebilmesi için birçok görevi üstlenir.

Çevre Danışmanlık Firmaları bünyesinde çalışan Çevre Danışmanları aracılığıyla çözüm ortaklığı sunduğu işletmelerin birçok yükümlülüğünü üzerine almaktadır. SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak destek verdiğimiz işletmelerde sağladığımız avantajlar ve sunduğumuz hizmetler arasında;

 • İlk olarak firmamız ile çözüm ortaklığı sunulacak işletme arasında Çevre İzin ve Lisans İşlemlerinin tarafımızdan yapılacağına dair 1 yıl geçerli olacak sözleşme yapılır. Bu sözleşme bakanlığa bildirilir.
 • İşletmeye yardımcı olacak Çevre Danışmanımız Ek-1 listesinde bulunan firmalarda ayda 2 tam gün, Ek-2 listesinde olan firmalarda ayda 1 tam gün bulunarak gerekli incelemeleri yerinde yapmaktadır.
 • Yapılan değerlendirmelerin sonuçları sizlerle paylaşacak, var olan eksiklikler ve yasal mevzuata göre yapılması gerekenleri size bildirilir.
 • Çevre Danışmanımız işletmeniz için gerekli olan Çevre İzin ve Lisans Başvurusu dosyasını, bilgi, belge ve raporlarını hazırlar.
 • Danışmanımız tarafından sizden talep edilen bilgi, belge ve raporlar eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yapılarak değerlendirilir. Dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğu ve doğruluğu sağlanır.
 • Firmamız tarafından işletmeniz adına Mahalli İdareler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlığa sunulması gerekli işlemler hakkında çevrim içi yazışmalar ve görüşmeler yapılır.
 • Çevre Danışmanımız yetkili makamlar tarafından işletmenize yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında hazır bulunur.
 • Firmamız tarafından işletmenizde gerekli çevre yönetimi faaliyetleri koordine edilir. Personellerin çevre bilinci artırılarak gerekli eğitimler verilir.

gösterilebilir.

Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti Almalısınız

Günümüzde farklı sektörlerde çalışmalar yapan birçok işletme gerek yönetmelikler gerekse sosyal bilinç nedeniyle Çevre Danışmanlığı hizmeti almalıdır. İçinde bulunduğumuz dönemde derinleşen iklim kriziyle beraber dünyamız giderek yaşanamaz bir hale gelmektedir.

Gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir doğa bırakmak için yetkin firmalardan  Çevre Danışmanlığı hizmeti alınması en doğru seçenek olarak görülmektedir. İşletmeleri yapabilecekleri hatalardan ve bu nedenle alabilecekleri cezalardan kurtaran Çevre Danışmanlık Hizmeti resmi makamlar tarafından yapılacak denetlemelerde işletmelerin süreci sorunsuz geçirmesini sağlar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 raporunda işletmelerin en sık ceza aldığı konular %46 ile atık yönetimi ve %19 ile su kirliliği olarak tespit edilmiştir. SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması tarafından alacağınız destek sayesinde bu gibi problemler yaşamamanız için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.

En İyi Çevre Danışmanlık Firması

İşletmelerin uzun vadede yapabilecekleri en doğru yatırım Çevre Danışmanlık Hizmeti almaları olacaktır. Bu firmalara hem maddi hem manevi birçok kazanımı beraberinde getiren bir süreçtir. İşletmelerin bu süreçte en sık arayış içerisinde olduğu durum ise kendileri için en doğru Çevre Danışmanlık Firması hangisi olacaktır sorusu olmaktadır.

Çevre Danışmanlık Firmaları arasında en doğru seçimi yapabilmeniz için kuruluşlara sormanız gereken bazı hususlar vardır. İşletmelerin kendilerine ve görüştükleri Çevre Danışmanlık Firmasına iletmesi gereken sorular arasında;

 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenmiş ve Çevre Danışmanlığı Firmalarının görev yapabilmeleri için gerekli olan Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi yani ÇDYB mevcut mu?
 • Çevre Danışmanlık Firması Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği konusuna hakim mi?
 • Çevre Danışmanlık Firması Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine hakim mi?
 • Çevre Danışmanlık Firması bünyesinde Çevre Görevlisi olarak çalışan personeller Çevre Mevzuatı konusunda yeterli teknik donanıma sahip mi?
 • Çevre Danışmanlık Firması bünyesinde Çevre Danışmanları güncel mevzuat değişikliklerini periyodik olarak takip ediyor mu?
 • Çevre Danışmanlık Firması hizmet verdiğiniz sektöre yeterince hakim mi?

gösterilebilir.

Yukarıda belirttiğimiz soruların yanıtlarının sizi tatmin etmesi doğru adreste olduğunuz anlamına gelmektedir. Uzun yıllardır yasal mevzuatları takip ederek birçok farklı sektörde Danışmanlık Hizmetleri sunan SARIZEYBEK Şirketler Grubu bünyesindeki SARIZEYBEK Çevre Danışmanlığı firmasından hizmet almak için Hemen Bize Ulaşınız

Bununla birlikte Çevre Danışmanlık Firmaları hakkında detaylı bilgileri bulabileceğiniz ve bizimde makalemizi oluştururken faydalandığımız resmi kaynak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanan içeriğe https://ced.csb.gov.tr/cevre-danismanlik-firmasi-i-82239 bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çevre Danışmanlık Firması insanların yaşam alanlarını, doğayı ve çevreyi doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyecek faaliyetlerde bulunan işletmelerin yönetmelik gereği alması gereken Çevre Danışmanlık Hizmetlerini sunan ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardır.
Çevre Danışmanlık Firması kamu veya özel fark etmeksizin farklı alanlarda hizmetler sunan, bu süreçte çevreyle etkileşim halinde olan işletmelerin çevresel kaygıları hakkında ayrıntılı analizler ve raporlar sunar. Bununla birlikte yapılması gereken çalışmaların denetimini yaparak sağlıklı şekilde yürütülmesini ve resmi makamlara raporlanmasını sağlar.

Çevre Danışmanlık Firması ve Çevre Görevlisi tarafından Çevre Danışmanlığı kapsamında sunulan hizmetler arasında;

• Çevre Yönetimi,
• Aylık Faaliyet Raporları,
• İç Tetkik Raporları,
• Eğitim Faaliyetleri,
• Bildirim ve Beyanlar,
• Sağlık Uyumu ve Güvenlik Düzenlemeleri,
• Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği,
• Emisyon,
• Atık yönetimi,
• Toprak Kirliliği,

gösterilebilir.
Çevre Danışmanlık Firmaları bünyesinde hizmet veren Çevre Danışmanları çeşitli becerileri, eğitimleri, analitik deneyim ve düzenleyici uzmanlık becerilerini barındıran yetkin personelleri bulundurmaktadır. Özellikle üniversitelerin çevre mühendisliği ve çevre teknolojileri bölümlerinden eğitim almış kişileri arasından seçilen Çevre Danışmanları işletmelerin Çevre Kirliliği konusunda alacağı önlemleri planlar ve denetlerler.
Çevre Danışmanlık Hizmeti ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla yürütülen, farklı alanlarda çalışmalar yapan işletmelerin faaliyetleri sırasında çevrenin korunmasının amaçlandığı düzenleme, denetleme ve raporlamaların bütünüdür.
Çevre Danışmanlık Hizmeti verme hakkına sahip firmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve ilan edilmiştir.
Çevre Danışmanlığı Yeterlik Belgesi yani kısaltması ile ÇDYB kuruluşların Çevre Danışmanlık Firması olarak görev yapabilmesi için ilgili Bakanlık tarafından verilen belgedir.
Çevre Danışmanlık Firmaları çalışmalarını almış oldukları belgeler doğrultusunda ve yönetmelikler kapsamında yürütmektedir. Çevre Danışmanlık Firmaları için düzenlenmiş olan Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi (ÇDYB) Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 5 yıllık geçerlilik süresi mevcuttur.

E-Bülten