Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD)

Anasayfa » Blog » Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD)

Patlamadan Korunma Dökümanı (PKD) ; 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortamların oluşabileceği iş yerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

İşverenler;

a) Çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar.

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, çalışma süresince uygun teknik önlemleri aldırarak, bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlar.

İşverenler, iş yerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla Patlamadan Korunma Dökümanını hazırlamalıdırlar.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kapsamında fazlaca ihtiyaç bulunan ve zorunlu olan Patlamadan Korunma Dökümanını alanında yetkin ve bilgili kişilerce SARIZEYBEK OSGB’den hizmet alabilir ve rapor halinde teslim alabilirsiniz.

E-Bülten