Çevre Bilinci

Anasayfa » Hizmet » Çevre Bilinci

Çevre Bilinci insanların doğa ve çevre hakkında bilgi sahibi olması, elde ettiği bu bilgiler ışığında yaşam alanlarını korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak için hayatındaki tüm çalışmaları çevreye olumlu etki sağlayacak şekilde düzenlemeye başlamasıdır.

Başka bir değişle bir toplumdaki bireylerin dünyadaki tüm canlıların yaşamları ile aralarında bağlantı olduğunu ve doğayı korumaları gerektiğini fark etmesi haline Çevre Bilinci adı verilir. Bir toplumun Çevre Bilincinin yüksek olması o ülkenin sürdürülebilir kalkınmaya dair adım atabilmesi ve yaşam alanlarını koruyabilmesi konusunda büyük katkı sağlamaktadır.

SARIZEYBEK Çevre olarak işletmelere sunduğumuz Çevre Danışmanlığı hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle verdiğimiz Çevre Eğitimleri sayesinde toplum katılımı ve kamu bilinci yoluyla doğanın korunmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Çevre Bilinci insanların seçimlerinde ve davranışlarında olumlu yönde değişimlere neden olan önemli bir duygudur. Bununla birlikte işletmelerin faaliyetlerinde ve hükümetlerin politikalarında Çevre Dostu etki sağlayacak olumlu dönüşümlerin olmasını sağlamaktadır.

Özellikle çocukluk döneminde okulda veya hayatının belirli bir döneminde iş ortamında Çevre Eğitimi almış bireyler doğanın, çevrenin, yaşam alanlarının insan sağlığında ve hayatında ne kadar büyük öneme sahip olduğunu öğrenmektedir. Bu durum bireyin daha bilinçli kararlar alarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmasına katkı sağlamaktadır.

SARIZEYBEK Çevre Danışmanlık Firması olarak sunduğumuz Çevre Bilinci Eğitimleri ve diğer hizmetler ile ilgili detaylı bilgileri İletişim kanallarımızdan Bize Ulaşarak alabilir, doğa ve çevre ile ilgili mevzuatların detaylarını uzman Çevre Görevlileri ile görüşerek öğrenebilirsiniz.

Çevre Bilinci Nedir

Çevre Bilinci insanların çevreyi kirleten ve doğaya zarar veren davranışlardan uzak durması anlamını taşımaktadır. Doğa olarak da ifade edilebilecek Çevre canlı ve cansız tüm varlıkları kapsayan bir olgudur. Bu varlıklar doğal ortamda bir arada yaşarken sürekli etkileşim içinde olurlar.

İnsanlar bazı durumlarda bilmeden kimi zaman ise farkında olarak çevreye zarar veren faaliyetler için içerisinde bulunmaktadır. Bu durum sadece o an orada bulunan bireylerin değil tüm canlıların ve gelecek nesillerin yaşamını tehlikeye atmaktadır. İnsanların olumsuz davranışları birçok canlının nesli tükenme noktasına getirmiştir.

Toplumdaki bireylerin bu olumsuz davranışları sadece canlılara zarar vermemekte, doğal dengenin bozulmasına yol açarak afetler ve kuraklık gibi pek çok olumsuz durumun ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.

Çevre Bilinci bu aşamada ortaya çıkan, doğaya ve çevreye zarar verebilecek olumsuz durumların uygulamaya konmadan engellenmesini sağlayan bir olgudur. Çevre Bilincine sahip bireylere sahip toplum çevreyi kirletmemenin yanı sıra doğal kaynakları da bilinçsiz şekilde tüketmeyerek gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmaktadır.

Çevre Bilinci Nasıl Kazandırılır

Doğanın korunması ve çevre kirliliğinin yarattığı olumsuz durumların minimuma indirilmesi yani çevrenin korunması toplumun her bireyini hatta tüm dünyayı ilgilendirmektedir. Kısaca insanlara Çevre Bilinci kazandırılması dünyadaki tüm devletlerin ortak amaçlarından birisidir.

Doğanın ve çevrenin korunması toplumdaki her bireyin sorumluluğunun bulunduğu bir durumdur. Çocukluk dönemi ile birlikte çevre ile etkileşime girmeye başlayan bireyler bu yaşlarda alacakları Çevre Eğitimleri sayesinde hayatları boyunca çevre dostu davranışlar sergileme konusunda daha dikkatli olmaktadır.

Bu nedenle toplumun her birine daha çocukluk yaşlarında ailesi tarafından Çevre Bilinci aşılanmalıdır. Sonrasında okula başlayan çocuklar öğretmenleri tarafından bu konuda bilgili ve duyarlı bireyler haline getirilerek ülkemizin doğası, çevresi, yaşam alanları ve kaynakları sürdürülebilir bir şekilde korunmuş olacaktır.

Çevre Bilinci Eğitimi

Bir ülkenin gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmesi için toplumun tüm bireylerin çocukluk yaşlarından itibaren Çevre Bilinci ne sahip olacak şekilde eğitilmesi gerekmektedir. İnsanların bir olguyu özümsemesi için o konuda okul öncesi dönemden itibaren eğitilmeye başlanması gerekir.

Ana okulundan itibaren verilmeye başlanan Çevre Bilinci Eğitimleri sayesinde çocukların doğayı tanıması, çevreyi koruması gerektiğini bilmesi ve doğayla uyumlu bir yaşam tarzı benimsemesi hedeflenmektedir.

Çocuklara okul öncesi dönemde verilmeye başlanan bu eğitim ilköğretim çağında doğru bir şekilde planlanarak uzmanlar tarafından verilmeye devam etmelidir. Bebeklik döneminden itibaren ailesini gözlemleyen çocuklar anne babalarını rol model olarak görmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin de doğaya karşı özenli davranması en doğru eğitim olacaktır.

Özellikle aileler yaşamları içerisinde doğaya en az zarar verecek malzemeleri kullanarak, geri dönüşüm imkanı sağlayan maddeler seçerek ve bu maddelerin yeniden kullanılabilmesi için gereken özeni göstererek doğayı koruyabilir ve çocuklarına doğru örnek olabilirler.

Bunun dışında müfredat içerisinde Çevre Bilincini geliştirecek uygulamalara yer verilmesi zaten ailesi içerisinde bu konuda eğitilmiş çocukların bilgilerinin üstüne katılarak büyümesine imkan sağlayacaktır.

Çevre Bilinci Eğitimi sırasında ailenin önemini birkaç örnekle daha detaylı açıklayabiliriz. Örneğin; babasının elindeki kağıdı sokağa attığını gören çocuklar ilerde aynı davranışı sergilemeye yatkın olacaktır. Aksine annesinin evdeki kağıtları ve diğer çöpleri ayrıştırarak depoladığını gören çocuklar ise bu konuda daha hassas davranışlar sergileyecektir.

Bununla birlikte Çevre Bilinci ile ilgili temel eğitim aslında bebek dış dünyanın farkına varmayı başladığı andan itibaren oluşmaktadır. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi Çevre Bilinci sadece doğayı korumak değil kişinin çevresi ile uyum içinde yaşama becerisidir.

Çevre Bilinci ile İlgili Projeler

Çevre Bilinci doğanın korunması ve çevrenin önemi hakkında tüm toplumun bilgi sahibi haline gelmesi anlamını taşımaktadır. Bu durumun ortaya çıkabilmesi için her yaşta birey yerel ve ulusal çapta projeler geliştirilerek eğitilerek toplumun Çevre Bilinci artırılmaktadır.

SARIZEYBEK Çevre olarak toplumun her bireyin doğayı koruyacak davranışlar sergilemesi için Çevre Bilinci ile ilgili geliştirdiğimiz projeler ve hedefleri arasında;

  • Çevre kirliliği konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
  • Geri dönüşüm çalışmaları düzenlemek,
  • Yaşam alanlarına kolay ulaşılabilen atık kutuları yerleştirmek,
  • Enerji ve su kaynaklarının kullanımı konusunda halkı bilinçlendirmek,
  • Plastik gibi çevreye zararlı ürünlerin kullanımını azaltmak,

gösterilebilir.

SARIZEYBEK Çevre doğanın korunması amacıyla üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle küresel ısınmanın yarattığı riskleri yönetmeye öncelik vermektedir. Bu amaçla hareket ederek işletmelerin ve toplumun her bireyinin Çevre Bilincinin artırılması için Çevre Bilinci Eğitimleri düzenlemektedir.

Çevre Bilinci ve Tasarruf

Çevre Bilinci sahibi olan bireyler doğayı korumak, yaşam alanlarına zarar verecek faaliyetler den uzak durmak davranışlarının yanı sıra doğal kaynakları verimli kullanarak israfın önüne geçip tasarruf etmeyi kendilerini hedef olarak belirlemektedir.

Günümüzde her birey doğadaki kaynakların sınırsız olmadığını bilmeli ve geri kazanım – yeniden kullanım konusunda özen göstermelidir. Özellikle su ve enerji tasarrufu konusunda büyük özen göstermeli, bu konuda israfı önleyerek insan hayatında önemli ve tükenebilir olan bu kaynakları gelecek nesillere aktarmaya çalışmaktadır.

Bununla birlikte Çevre Bilinci ne sahip bireyler plastik gibi doğada yüzlerce yıl kalan ve büyük zararlar veren ürünlerin kullanımını azaltarak çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışmaktadır. Hatta Sıfır Atık prensibini bir yaşam biçimi haline getirerek doğasını korumaktadır.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

E-Bülten